Klimamærkning

I Salling Group har vi længe været fortaler for et nationalt klimamærke, der skal gøre det lettere for forbrugerne at navigere efter varernes klimaaftryk. Derfor er vi glade for at sidde med i arbejdsgruppen, der af Fødevareministeren har haft til opgave at udarbejde en konkret model for, hvordan klimamærket kan se ud.

Netto Allinge præsenterer Danmarks kommende klimamærke

På Folkemødet 2023 viste vi, hvordan Danmarks kommende klimamærke kan se ud og tages i brug i landets dagligvarebutikker. Mærket er et skalamærke med tydelig farveskala, der gør det let at afkode, om varen har et højt eller lavt CO2e-aftryk. Samtidig angiver mærket den enkelte vares beregnede CO2e-aftryk. Mærket læner sig dermed ret præcist op ad den anbefaling, Fødevarestyrelsens arbejdsgruppe for et nationalt klimamærke har anbefalet Fødevareministeren at tage i brug.

Test af klimamærke i Netto Allinge under Folkemøde 2023

Skyen

Mange danskere ønsker at gøre en forskel for klimaet og nedbringe deres klimaaftryk. Det gælder også, når de handler. I en travl hverdag kan det dog være svært at ændre sine vaner, og derfor er der behov for at gøre det lettere at handle ind med omtanke for klimaet. Med et klimamærke kan dette opnås.

Derfor lancerede Netto i 2021 ”Skyen”, som netop ville gøre det lettere at træffe klimavenlige valg, når man stod foran køledisken eller hylden med kolonialvarer. Helt konkret betød ordningen, at kunderne i butikken blev præsenteret for nye skilte og mærker ved hylderne. Her kunne man som kunde se, hvilke varer, der har et lavt klimaaftryk på tværs af alle varer i butikken, og hvilke, der har et lavt klimaaftryk inden for den enkelte vares kategori.

Skyen tog afsæt i Den Store Klimadatabase, som den grønne tænketank CONCITO har udarbejdet. Her er klimaaftrykket fra 500 fødevarer kortlagt, så de kan sammenlignes på tværs af kategorier.

Netto Skyen

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn