Privatlivspolitik for Salling Group A/S

Version 5, juli 2024

Indhold

 

 

1    Generelt om Salling Groups behandling af personoplysninger

1.1    Privatlivspolitikkens omfang

Denne privatlivspolitik danner grundlag for vores behandling af dine personoplysninger og fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det gælder uanset, om du er kunde, besøgende på vores hjemmesider eller apps, leverandør eller en anden form for samarbejdspartner. 

Hvis du er medarbejder hos Salling Group A/S gælder denne privatlivspolitik ikke for vores behandling af dine personoplysninger i medfør af dit ansættelsesforhold. Denne behandling er dækket af vores privatlivspolitik for medarbejdere, som du kan finde her.

Privatlivspolitikken indeholder i afsnit 1 en overordnet beskrivelse af Salling Group A/S’ behandling af personoplysninger.

Afsnit 2 beskriver vores behandling af personoplysninger indenfor en række specifikke områder, formater eller hjemmesider. Der vil derfor blive linket direkte til disse afsnit fra de pågældende hjemmesider mv.

I privatlivspolitikkens afsnit 3 kan du læse om dine rettigheder som registreret, og hvordan du gør brug af dine rettigheder.

Udover denne privatlivspolitik vil du også kunne læse om vores behandling af personoplysninger i de privatlivspolitikker, som nærmere beskriver den specifikke behandling i forbindelse med vores webshops, apps, +-medlemsklubber, kundeundersøgelser, konkurrencer og events mv. Du vil også altid kunne finde en henvisning til den specifikke privatlivspolitik i forbindelse med den konkrete behandlingsaktivitet.

For så vidt angår vores hjemmesiders brug af cookies, henviser vi også til cookiepolitikken på de enkelte sider som supplement til denne privatlivspolitik.

Salling Group A/S driver bl.a. formaterne Bilka, føtex, Netto, BR, Starbucks, Salling Stormagasiner, Flowr, Skagenfood, SCO og Carl’s Jr., som derfor er omfattet af denne privatlivspolitik. I forhold til de øvrige selskaber i Salling Group koncernen, herunder udenlandske selskaber, henvises til de særskilte privatlivspolitikker for disse selskaber.
 

1.2    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Salling Group A/S
CVR.nr.: 3595 4716
Rosbjergvej 33-35
8220 Brabrand
Telefonnr.: +45 8778 5000
Mail: privacy@sallinggroup.com
Web: sallinggroup.com/kontakt

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal, hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre dine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen gældende.

Salling Group A/S er dataansvarlig for følgende hjemmesider og webshops:

 • Bilka.dk
 • Flowr.dk
 • Salling.dk
 • Bilkaelev.dk
 • Foetex.dk
 • Sallinggroup.com
 • Bilkejob.dk
 • Foetexelev.dk
 • Sallinggroupelev.dk
 • Bilkamadudafhuset.dk
 • Foetexmadudafhuset.dk
 • SCOcykler.dk
 • Bilkatogo.dk
 • Nettalk.dk
 • Smagsalling.dk
 • Br.dk
 • Netto.dk

 

 • Carlsjr.dk
 • Nettoelev.dk

 

Listen vil løbende blive opdateret. Vi linker også til privatlivspolitikken fra alle de sider, der er omfattet.

Derudover kan der være visse behandlingsaktiviteter, hvor vi er fælles dataansvarlige sammen med andre. Hvis det er tilfældet, vil oplysninger herom fremgå i forbindelse med beskrivelsen af den pågældende behandlingsaktivitet.
 

1.3    Samtykke som behandlingsgrundlag

I nogle tilfælde baserer vi vores behandling af dine personoplysninger på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a).

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os gennem vores GDPR-portal. Der kan også være andre måder, du kan tilbagetrække dit samtykke, som vil være beskrevet i forbindelse med, du bliver præsenteret for samtykket.

Vær opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ikke viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er forpligtet hertil, eller vores fortsatte behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17(3)(b) og (e).

Der vil også være visse funktioner eller services, som du muligvis ikke kan bruge uden at samtykke.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.
 

1.4    Interesseafvejning som behandlingsgrundlag

I nogle tilfælde baserer vi vores behandling af dine personoplysninger på den såkaldte interesseafvejningsregel, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f).

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på interesseafvejningsreglen, finder behandlingen sted, fordi vi har vurderet, at vores eller tredjemands legitime interesse(r) i at behandle dine personoplysninger er mere tungtvejende end din interesse i, at personoplysningerne ikke behandles, samt at behandlingen er nødvendig for at varetage eller forfølge de legitime interesser.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, hvorefter vi vil tage fornyet stilling til behandlingen på baggrund af din indsigelse.

Du kan gøre indsigelse ved at henvende dig til os gennem vores GDPR-portal.
 

2    Behandlingsaktiviteter

2.1    Tv-overvågning i Salling Groups butikker

Salling Group behandler billed- og videomateriale indsamlet igennem tv-overvågning fra Salling Group’s butikker, parkeringsområder (f.eks. i Salling Stormagasiner), fællesområder og gangarealer i Storcenter Nord, lagerfaciliteter og hovedkontor.

2.1.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal,  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.1.2    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og behandlingsgrundlag:

 1. For at forfølge vores legitime interesse i at forebygge og forhindre kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f).
 2. For at forfølge vores legitime interesse i at øge trygheden for Salling Groups medarbejdere og kunder, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f).
 3. For at forfølge vores legitime interesse i at sikre Salling Groups værdier og aktiver, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f).
 4. For at forfølge vores legitime interesse i at optagelserne kan blive anvendt til opklaring af eventuelle tvister, forsikrings- og erstatningssager samt kundeklager og -sager, jf. databeskyttelsesforordningen art 6(1)(f).

I de tilfælde hvor billed- og videomaterialet indeholder oplysninger om strafbare forhold, vil behandlingen have hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, da behandlingen er nødvendig til varetagelse af vores berettigede interesse i at kunne opklare kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 10.

I de tilfælde hvor oplysninger om strafbare forhold behandles for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, følger hjemlen af databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(f).

2.1.3    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig i forbindelse med tv-overvågning:

 • Almindelige oplysninger i form af billeder samt video (uden lyd) optaget i vores butikker, varehuse, lagerfaciliteter mv.
 • I særlige tilfælde kan personoplysninger om strafbare forhold blive behandlet i forbindelse med konkrete hændelser

2.1.4    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, som f.eks. eksterne IT-leverandører, som led i hosting, drift og support af de systemer, hvori tv-overvågning opbevares og behandles
 • Vagtfirmaer
 • Øvrige selskaber i Salling Group koncernen
 • Advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det, herunder Politiet

2.1.5    Overførsel til modtagere i tredjelande

Billed- og videomateriale kan i forbindelse med support af IT-systemer tilgås fra Indien.

Overførsler hertil sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c), idet de fornødne garantier er sikret gennem standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2. 

Overførsler til UK sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 28. juni 2021 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i UK.

Overførsler til leverandører i USA, der er certificerede efter EU – U.S. Data Privacy Framework, sker ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for certificerede amerikanske virksomheder.

2.1.6    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger indsamles via tv-overvågning fra vores butikker, varehuse, centrallager, administrationsbygninger mv.

2.1.7    Opbevaring af dine personoplysninger

Billed- og videomateriale opbevares i 21 dage. Herefter slettes materialet automatisk.

Dog opbevares specifikke sekvenser af videomaterialet og personoplysningerne, der fremgår heraf, i forbindelse med håndtering konkrete sager og indsigtsanmodninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til den konkrete sag eller indsigtsanmodning.

2.1.8    Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder under afsnit 3 i denne privatlivspolitik. 
 

2.2    Udsendelse af markedsføring og øvrige markedsføringsaktiviteter

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af direkte markedsføring og øvrige markedsføringsaktiviteter. Du kan samtykke til modtagelse af direkte markedsføring på flere af vores webshops, mobilapps eller ved handel i vores fysiske butikker.

I det følgende omtaler vi alle typer af markedsføring, herunder nyhedsbreve, tilbud, kampagner, konkurrencer, events mv., under samlebetegnelsen ”markedsføring”.

Direkte markedsføring (”Direkte markedsføring”) kan fremsendes via f.eks. e-mail, SMS, telefonopkald, push-notifikationer og beskeder i mobilapps.

2.2.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal,  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.2.2    Formålene med og behandlingsgrundlagene for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og behandlingsgrundlag:

 1. For at kunne fremsende direkte markedsføring til dig på baggrund af dit samtykke hertil, f.eks. via mails eller SMS, med nyheder, kampagner, tilbud, samt oplysninger om konkurrencer og events, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).
   
 2. For at kunne markedsføre tilsvarende produkter til dig efter køb, fordi vi har en legitim markedsføringsinteresse i at kunne sende dig så relevante produkter som muligt, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f).
   
 3. For at kunne administrere vores relation og din tilmelding til modtagelse af markedsføring, på baggrund af vores legitime interesse i, at vores markedsføringsaktiviteter til dig fungerer efter hensigten, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f).
   
 4. For at forfølge vores legitime interesse i at kunne optimere vores markedsføring og hjemmesider, behandler vi oplysninger om vores markedsføring og effektiviteten heraf til statistiske formål, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f). Sker denne behandling via cookies eller cookielignende teknologi, baseres behandlingen i stedet på dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordning art. 6(1)(a). Læs mere om behandling af personoplysninger via cookies under afsnit 2.4.
   
 5. For at forfølge vores legitime interesse i at kunne optimere vores markedsføring, målretter vi vores markedsføring til dig på baggrund af din klik- og brugeradfærd, købshistorik, cookies og de oplysninger, vi får fra dig i forbindelse med tilmelding, herunder ved brug af profilering, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f).
  Du kan læse mere om behandling af personoplysninger via cookies under afsnit 2.4 og om profilering under afsnit 2.2.8.
   
 6. Hvis du tilmelder dig markedsføring af produkter og tilbud, der er tiltænkt børn, behandler vi visse oplysninger om de børn, du er forældre eller værge for (fx fornavn, fødselsdag, alder og køn). Det gør vi for at kunne forfølge vores legitime interesse i at kunne tilpasse vores markedsføring ift. dine børn, jf. databeskyttelsesloven art. 6(1)(f). Vi behandler også disse oplysninger til statistiske formål for at kunne optimere vores markedsføring, jf. databeskyttelsesloven art. 6(1)(f).
  Derudover behandler vi oplysning om, at du er forældre eller værge til børnene for at kunne sikre os, at du har ret til at tilmelde markedsføringen, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f).

2.2.3    Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive behandlet i forbindelse med udsendelse af markedsføring, omfatter:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer og e-mail
 • Din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og adfærd på vores hjemmesider og apps
 • Navn, fødselsdato, købshistorik vedr. børn samt oplysning om forældreskab/værgemål for så vidt angår markedsføring, hvor indholdet er bestemt af dit barns alder og fødselsdag
 • Købshistorik fra webshops
 • Øvrige oplysninger som angivet under afsnit 2.4 om cookies og cookielignende teknologier for så vidt angår brugen heraf til markedsføringsformål
 • Øvrige nødvendige oplysninger for afholdelse og administration af konkurrencer, events og lignende
 • Oplysninger om din favorit butik

2.2.4    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til behandling hos følgende kategorier af modtagere:

 • Vores leverandører af IT-systemer til håndtering af udsendelse af markedsføring
 • Vores leverandører af drift og support af interne IT-systemer, herunder IT-systemer til brug for registreringen af dig som tilmeldt direkte markedsføring
 • Vores leverandører af løsninger til brug for statistik og optimering
 • Vores leverandører af markedsføringsservices, herunder leverandører af tredjepartscookies og cookielignende teknologier
 • Udbydere af sociale medier

2.2.5    Overførsel til modtagere i tredjelande

Vi anvender leverandører, som enten er etableret i lande udenfor EU/EØS eller som benytter underleverandører udenfor EU/EØS, og vi vil derfor overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

Overførsler til UK sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 28. juni 2021 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i UK.

Overførsler til leverandører i USA, der er certificerede efter EU – U.S. Data Privacy Framework, sker ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for certificerede amerikanske virksomheder.

Overførsler til øvrige tredjelande sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c), idet de fornødne garantier er sikret gennem standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2.

2.2.6 Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig selv i forbindelse med din tilmelding til modtagelse af markedsføring og gennem din klik- og brugeradfærd via cookies og cookielignende teknologi. Hvis du giver os oplysninger om dine børn, indsamler vi oplysninger om barnet igennem dig.

2.2.7 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt modtagelse af markedsføring fra os.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage, vil dine personoplysninger og samtykket blive slettet i umiddelbar forlængelse af, at du trækker samtykket tilbage. Du kan læse mere herom under afsnit 1.3.

For så vidt angår oplysninger indsamlet via cookies, henviser vi til afsnit 2.4.

Vi opbevarer dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencer, events og lignende, så længe der er et formål med opbevaringen. Eksempelvis vil opbevaringsperioden for en konkurrence typisk være indtil vinderen er annonceret, og for events, indtil eventet er gennemført.

Du kan finde nærmere information om den konkrete opbevaringsperiode i privatlivspolitikken for konkurrencen eller eventet mv.

2.2.8    Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering til dig.

Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for markedsføring.

Profileringen kan ske ved at sammenstille personoplysninger om din adfærd på vores hjemmesider og apps med de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med køb og de oplysninger, du har afgivet ved dit samtykke til modtagelse af markedsføring.

Vi analyserer, hvilke produkter eller produktgrupper du er mest interesseret i, for at kunne målrette vores markedsføring, og dermed tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter. Dette er dermed et værktøj til at forudsige personlige præferencer for at gøre markedsføringen mere personlig, relevant og tilpasset til den enkelte.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod denne behandling med henblik på direkte markedsføring ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2, hvorefter vi ophører med at behandle dine personoplysninger som anført og sletter de indsamlede personoplysninger om dig. 

2.2.9    Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder under afsnit 3 i denne privatlivspolitik. 

2.3    Sociale medier

I det følgende beskrives hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din og vores brug af sociale medier (”SoMe”).

2.3.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger via SoMe, når du benytter, liker, deler, kommenterer eller på anden måde interagerer med os via vores SoMe-profiler.

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal,  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.3.2    Fælles dataansvarlig

Meta

I visse situationer er vi fælles dataansvarlige med Meta. Det gælder for følgende behandlingsaktiviteter:

 • Hvis du benytter din profil til et SoMe ejet af Meta (f.eks. Facebook eller Instagram) til login på vores apps og/eller hjemmesider
 • I forbindelse med vores Sider på Facebook og profiler på Instagram og de aktiviteter og interaktioner, du foretager herigennem

Deres kontaktoplysninger er følgende:
Meta Platforms Ireland Limited,
Block J, Serpentine Avenue,
Dublin 4, Ireland

Du kan læse mere om Metas behandling af personoplysninger her.

Du kan læse mere om aftalegrundlaget for det fælles dataansvar her.

Vær opmærksom på, at hvis du ønsker dine personoplysninger, indsamlet via Meta’s cookies, fjernet, kan du henvende dig til enten os eller Meta. Hvis du ønsker at gøre dette via Meta, kan du læse mere her og her.

TikTok

I visse situationer er vi fælles dataansvarlige med TikTok. Det gælder for følgende behandlingsaktiviteter:

 • Indsamling og dataanalyse af oplysninger om aktivitet og interaktioner med vores profiler og reklamer på TikTok.

TikToks kontaktoplysninger er følgende:

TikTok Information Technologies UK Limited,
6th Floor, One London Wall, London,
EC2Y 5EB, United Kingdom ("TikTok UK")

Og

TikTok Technology Limited,
10 Earlsfort Terrace, Dublin,
D02 T380, Ireland ("TikTok Ireland")

Du kan også kontakte TikTok via denne side, hvor du også kan bede om sletning af dine oplysninger.

Du kan læse mere om TikToks behandling af personoplysninger her.
Du kan læse mere om aftalegrundlaget for det fælles dataansvar her under afsnit 2.4.2.

Der vil blive linket direkte hertil fra det pågældende sociale medie, så du kan læse om vores behandling og dine rettigheder i forbindelse med din brug af vores sider mv., der er baseret på eller anvender det pågældende sociale medies platform.
I forhold til behandling af personoplysninger som følge af, at du har oprettet og anvender en profil på SoMe, henviser vi til de respektive udbyderes betingelser herfor.

2.3.3    Formålet med og behandlingsgrundlaget for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og behandlingsgrundlag:

 1. For at forfølge vores legitime interesse at kunne tilbyde anvendelse af din SoMe-bruger til login på vores hjemmesider og mobilapps, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f).
   
 2. For at forfølge vores legitime interesse i at kunne besvare og håndtere dine henvendelser til os via SoMe-kommunikationsværktøjer, f.eks. private beskeder, herunder til vores kundeservice, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f). Læs mere om kundeservices behandling af personoplysninger under afsnit 2.9.
   
 3. For at kunne afholde konkurrencer og offentliggøre brugerindhold via SoMe, når du samtykker til at deltage, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a). Læs mere om vores behandling af personoplysninger til markedsføring under afsnit 2.2.
   
 4. For at personalisere markedsføring til dig, herunder via profilering via cookies på baggrund af dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a). Læs mere om behandling af personoplysninger via cookies under afsnit 2.4.
   
 5. For at forfølge vores legitime interesse i at udarbejde intern analyse og afrapportering af kampagner, opslag, henvendelser og øvrige kommunikationstiltag, herunder udarbejdelse af statistik på baggrund af interaktioner med vores SoMe-profiler og opslag herpå, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f).

2.3.4    Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet via Salling Groups SoMe-profiler, omfatter:

 • Ved login via SoMe på vores hjemmesider eller mobilapps: De profiloplysninger, som du har gjort offentligt tilgængelige for os på det pågældende SoMe, f.eks. navn, kontaktoplysninger, profilbillede, dine venner/forbindelser (afhænger af dine privatlivsindstillinger på den respektive SoMe platform).
 • Din adfærd på vores sider, grupper og begivenheder, f.eks. din interaktion med os og andre, herunder dine kommentarer, beskeder, opslag og deling af indhold i øvrigt, samt dine klik på annoncer og funktioner, herunder ”synes godt om”/”like”, valg om at følge, valg af interesser, deling af sider mv.
 • De oplysninger, som du afgiver i dine beskeder, kommentarer eller opslag enten direkte til os eller offentligt på siden, gruppen eller begivenheden,
 • Hvis du er tilmeldt modtagelse af markedsføring, herunder et af vores nyhedsbreve, sender vi din e-mail til Facebook/Instagram med henblik på at målrette markedsføring på Facebook og Instagram. Vi henviser også til afsnit 2.4. om cookies.
 • Oplysninger om dine konkrete køb og ordrer via en af vores butikker eller webshops, hvor din henvendelse til os via SoMe drejer sig om dette
 • De billeder og videoer, der indeholder personoplysninger, som du måtte sende til os eller dele på vores sider, grupper eller begivenheder på SoMe
 • Oplysninger om dig, som deles af andre brugere på vores sider, grupper og begivenheder på SoMe

2.3.5    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til behandling hos vores databehandlere i form af leverandører af IT-systemer, som vi bruger til at administrere vores SoMe-sider, grupper og begivenheder, og profiler. I forbindelse med konkurrencer kan vi også overlade dine oplysninger til f.eks. leverandører af præmier.

2.3.6    Overførsel til modtagere i tredjelande

Videregivelse som følge af, at vi anvender SoMe:

 • Vi videregiver dit brugernavn og din tilknyttede e-mail til Meta hvis du anvender din Meta-profil til at logge ind på en af vores hjemmesider eller mobilapps.
 • De forskellige udbydere indsamler endvidere personoplysninger i form af din adfærd på vores SoMe-sider mv., og vil kunne sammenstille oplysningerne med din SoMe-profil, hvorved de respektive SoMe-udbydere vil kunne identificere dig.
  I denne sammenhæng er de enkelte udbydere selvstændig dataansvarlig for visse personoplysninger og for andre, har SoMe udbyderen et delt dataansvar med os, som angivet under afsnit 2.3.2. Vi henviser derfor også til privatlivspolitikken for den pågældende SoMe-udbyder for din profil og deres øvrige politikker for brug af platformene.

De forskellige SoMe-udbydere er enten etableret i lande udenfor EU/EØS eller benytter underleverandører udenfor EU/EØS. Afhængig af hvilken SoMe-udbyder, der er tale om, vil vores behandling derfor i visse tilfælde indebære en overførsel af dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

Overførsler til organisationer i USA, der er certificerede efter EU-U.S. Data Privacy Framework, sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i USA for certificerede organisationer.

Overførsler til øvrige tredjelande sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2), idet de fornødne garantier er sikret gennem standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2. 

2.3.7    Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med din brug af vores sider, grupper og begivenheder på SoMe, og de oplysninger vi har indsamlet via cookies placeret af SoMe-udbydere. I forhold til  placering af cookies, henviser vi til de enkelte platformes privatlivspolitikker og cookiepolitikker.

Se også afsnit 2.4. om vores placering af cookies relateret til SoMe og afsnit 2.3.9 om profilering.

2.3.8    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i form af posts, beskeder, likes, billeder og lign. via vores SoMe-sider eller et af vores opslag, indtil du vælger at slette disse. Private beskeder opbevares så længe der er et formål hermed, f.eks. i forbindelse med kundeservice.

I forhold til vores indhentelse af adfærdsoplysninger om din brug af vores sider på Metas platforme via cookies, herunder på baggrund af din tilmelding til modtagelse af markedsføring, henviser vi til afsnit 2.4 om cookies og afsnit 2.2 om markedsføring.

2.3.9    Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering og markedsføring til dig på baggrund af din adfærd på vores SoMe-sider, grupper og begivenheder, sammenholdt med de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med køb via vores webshops, herunder din købshistorik, brug af vores mobilapps og vores hjemmesider, samt ved tilmelding til et af vores nyhedsbreve, anden modtagelse af markedsføring eller en af vores kundeklubber.

I forhold til vores indhentelse af adfærdsoplysninger om dig med vores SoMe-sider via cookies på baggrund af din tilmelding til modtagelse af markedsføring, herunder et eller flere af vores nyhedsbreve, henviser vi til afsnit. 2.2 om markedsføring.

Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for personlig tilpasning af markedsføring. Vi profilerer dig dermed for at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter på vores SoMe-sider, mobilapps, nyhedsbreve og hjemmesider.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering og markedsføring, ved at kontakte os som angivet under afsnit 1.2, hvorefter vi ophører hermed og sletter de indsamlede personoplysninger om dig.

2.3.10    Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder under afsnit 3 i denne privatlivspolitik. 

2.4    Cookies og cookielignende teknologi

2.4.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal,  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.4.2    Fælles dataansvar

Salling Group A/S og nedenstående sociale medieudbydere er fælles dataansvarlige for indsamlingen af personoplysninger via cookies, pixels og tilsvarende teknologier til brug for markedsføring og den efterfølgende videregivelse af personoplysningerne til det sociale medie.

Formålet med Salling Group A/S’ behandling af dine personoplysninger er at:

 • Målrette reklamer til specifikke opbyggede persongrupper
 • Frasortere nuværende kunder eller udvalgte persongrupper fra annoncering
 • Målrette reklamer til personer, der ligner vores nuværende kunder
 • Målrette reklamer til personer, der har vist særlig interesser i vores produkter, videoer eller tilsvarende indhold

Formålet med det sociale medies behandling af dine personoplysninger er at forbedre og effektivisere det sociale medies annonceringsplatform.

Meta

Vi er fælles dataansvarlig med Meta (Facebook og Instagram), når du accepterer marketingcookies, der inkluderer cookies, pixels og cookielignende teknologier fra Meta. 

Deres kontaktoplysninger er følgende:
Meta Platforms Ireland Limited,
Block J, Serpentine Avenue,
Dublin 4, Ireland

Du kan læse mere om Metas behandling af personoplysninger her.

Du kan læse mere om aftalegrundlaget for det fælles dataansvar her.

Vær opmærksom på, at hvis du ønsker dine personoplysninger, indsamlet via Metas cookies, fjernet, kan du henvende dig til enten os eller Meta. Hvis du ønsker at gøre dette via Meta, kan du læse mere her og her.

TikTok

Vi er fælles dataansvarlige med TikTok, når du accepterer marketingcookies, der inkluderer cookies, pixels og cookielignende teknologier fra TikTok.

TikToks kontaktoplysninger er følgende:

TikTok Information Technologies UK Limited,
6th Floor, One London Wall, London,
EC2Y 5EB, United Kingdom ("TikTok UK")

Og

TikTok Technology Limited,
10 Earlsfort Terrace, Dublin,
D02 T380, Ireland ("TikTok Ireland")

Du kan også kontakte TikTok via denne side, hvor du også kan bede om sletning af dine oplysninger.

Du kan læse mere om TikToks behandling af personoplysninger her.
Du kan læse mere om aftalegrundlaget for det fælles dataansvar her under afsnit 2.4.2.

Pinterest

Vi er fælles dataansvarlige med Pinterest, når du accepterer marketingcookies på flowr.dk.

Deres konktaktoplysninger er følgende:

Pinterest Europe Ltd.,
Palmerston House, 2nd Floor,
Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Du kan også kontakte Pinterest via denne side.

Du kan læse om Pinterests behandling af personoplysninger her.
Du kan læse mere om aftalegrundlaget for det fælles dataansvar her, under Exhibit B.

Du kan læse mere om dine muligheder for at ændre Pinterests brug af oplysninger fra cookies her.

2.4.3    Hvad er cookies?

Salling Group A/S bruger på vores hjemmesider og app’s cookies og cookielignende teknologier. Cookies og cookielignende teknologier kalder vi herefter samlet ”cookies”.

En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer, telefon eller andet terminaludstyr, som du bruger til at besøge en hjemmeside.

Cookies bliver enten placeret på din enhed af os (1. parts cookies) eller en af vores samarbejdspartnere (3. parts cookies).

Vi opdeler cookies i følgende kategorier:

 • Nødvendige
 • Funktionelle
 • Statistiske
 • Marketing

2.4.4    Formål og behandlingsgrundlag for behandling af personoplysninger via cookies

 1. De nødvendige (tekniske) cookies bruger vi for at få vores hjemmesider til at fungere. Nødvendige cookies sørger f.eks. for, at du forbliver logget ind, imens du bruger hjemmesiden og apps, og de hjælper os med at huske, hvad du har lagt i din digitale indkøbskurv.
  Personoplysninger indsamlet og behandlet via nødvendige cookies, behandles med hjemmel i databeskyttelseslovens art. 6(1)(f), da behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at gøre hjemmesiden brugbar og funktionel ved at aktivere grundlæggende funktioner. Denne legitime interesse overstiger den registreredes, da hjemmesiden ikke kan fungere ordentligt uden disse cookies.
  Du kan derfor ikke fravælge placeringen af nødvendige cookies, men du kan læse mere om, hvordan du sletter disse cookies i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.
   
 2. De funktionelle (personaliserede) cookies hjælper os med at få overblik over dine besøg, dine foretrukne indstillinger og valg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesider, apps og vores ydelser til dig. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere relevant indhold.  Behandling af personoplysninger via funktionelle cookies sker på baggrund af dit samtykke til disse cookies, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a).
   
 3. De statistiske cookies bruger vi til at tracke din adfærd på vores hjemmesider og apps, så vi kan optimere designet, brugervenligheden og effektiviteten af hjemmesiden og apps. Behandling af personoplysninger via statistiske cookies sker på baggrund af dit samtykke til disse cookies, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a).
   
 4. Marketing cookies anvender vi til at tracke din adfærd på vores hjemmesider og apps, så vi kan målrette markedsføring og annoncer på vores eller vores samarbejdspartneres hjemmesider og apps, eller via mail, hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve eller anden modtagelse af direkte markedsføring fra os. Indsamling og videregivelse af personoplysninger via marketingcookies sker på baggrund af dit samtykke til disse cookies, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a).
  Under pkt. 2.2. af denne privatlivspolitik kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

Du kan altid ændre dit samtykke til cookies ved at trykke på cookie-ikonet i nederste venstre hjørne af hjemmesiden. På apps skal du enten klikke på ”Min Profil” eller på cookieikonet i øverste højre hjørne.

Du kan altid læse mere om vores brug af cookies, hvilke cookies der præcis placeres, samt hvordan du afviser eller sletter cookies, i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider eller apps.

2.4.5    Kategorier af personoplysninger behandlet via cookies

Det vil fremgå af cookie-banneret og cookie-deklarationen på den konkrete hjemmeside, du besøger, hvilke typer cookies vi placerer, hvis du samtykker til det. Du kan også tilgå den fulde liste af cookies i cookiebanneret.

Du kan altid finde cookie-banneret ved at trykke på cookie-ikonet i nederste venstre hjørne af hjemmesiden. På apps skal du klikke på ”Min Profil” eller på cookieikonet i øverste højre hjørne.

Vores cookies kan indsamle følgende typer af oplysninger om dig, der efter omstændighederne kan udgøre personoplysninger:

 • et unikt ID
 • tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • sideindstillinger og præferencer f.eks. for sprog
 • dit terminaludstyrs IP-adresse
 • din geografiske placering
 • hvilke sider du klikker på (interesser og søgehistorik) 
 • information om transaktioner
 • tidspunkt for besøg
 • hashet e-mail og demografiske data

2.4.6    Videregivelse af personoplysninger indsamlet via cookies og overførsel heraf til tredjelande

Vi anvender leverandører, som enten er etableret i lande udenfor EU/EØS eller som benytter underleverandører udenfor EU/EØS. Afhængig af hvilke cookies du samtykker til, vil vores behandling derfor i visse tilfælde indebære en overførsel af dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere: 

 • Tredjeparter, som bistår os med services indenfor statistik
 • Tredjeparter, som bistår os med services indenfor markedsføring, herunder bl.a. sociale medier
 • Leverandører, der bistår med at drifte vores services, herunder bl.a. udbydere af fejlsøgning, hosting og support
 • Underleverandører til ovennævnte leverandører 

Overførselsgrundlagene er: 

Overførsler til organisationer i USA, der er certificerede efter EU-U.S. Data Privacy Framework, sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i USA for certificerede organisationer.

Overførsler til øvrige tredjelande sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2), idet de fornødne garantier er sikret gennem standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2. 

2.4.7    Opbevaring og sletning af personoplysninger indsamlet via cookies

Cookie-politikken på den konkrete hjemmeside og apps indeholder instruktioner i, hvordan du sletter dine cookies. Alle cookies på nær de nødvendige slettes, hvis du tilbagekalder det tilknyttede samtykke. Nødvendige cookies i apps slettes først, når du eventuelt sletter app’en.

Bemærk, at selvom du sletter dine cookies, vil de personoplysninger, som cookie’en allerede har indsamlet, som udgangspunkt stadig blive behandlet. Vi beder dig om at henvende dig til os, hvis du ønsker oplysninger, indsamlet via cookies, slettet.

Hvis du ønsker at anmode om sletning hos en tredjepart, kan du henvende dig til den eller de tredjeparter, som vi har angivet i cookiebanneret. Du kan også anvende oplysningerne listet under afsnit 2.4.2.
 

2.5    Køb via webshops uden at oprette en bruger

2.5.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal,  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.5.2    Formålene med og behandlingsgrundlagene for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og behandlingsgrundlag, når du foretager køb via vores webshops (uden at oprette en bruger):

 1. For at kunne gennemføre købet med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).
 2. For at forfølge vores legitime interesse i at forebygge og bekæmpe svindel, misbrug og lignende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).
 3. For at kunne opfylde vores forpligtelser efter lovgivningen, herunder bogføringsloven, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(c).

I de tilfælde hvor aktivitet i vores webshops indeholder oplysninger om strafbare forhold, vil behandlingen have hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, da behandlingen er nødvendig til varetagelse af vores berettigede interesse i at kunne opklare kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 10. I de tilfælde hvor oplysninger om strafbare forhold behandles for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, følger hjemlen af databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(f).

2.5.3    Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, vi behandler, når du foretager køb via vores webshop (uden at oprette en bruger), omfatter følgende typer af personoplysninger:

 • Kontakt-, betalings, fakturerings-, ordre- og leveringsoplysninger.
 • Transaktionsoplysninger
 • Eventuelle oplysninger om strafbare forhold eller misbrug af webshops.

2.5.4    Modtagere eller kategorier af modtagere

Såfremt det er nødvendigt for at kunne behandle dine personoplysninger til de angivne formål overlader eller videregiver vi efter omstændighederne dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, f.eks. IT-leverandører som led i drift og support af vores hjemmesider og systemer eller leverandører af ydelser til levering og vedligehold af webshops
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det, eller i forbindelse med politianmeldelse

2.5.5    Overførsel til modtagere i tredjelande

Oplysninger behandlet i forbindelse med køb via vores webshops kan i visse tilfælde blive overført til tredjelande, herunder i forbindelse med teknisk support til gennemførsel af købet.

Overførsler til UK sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 28. juni 2021 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i UK.

Overførsler til leverandører i USA, der er certificerede efter EU – U.S. Data Privacy Framework, sker ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for certificerede amerikanske virksomheder.

Hvis overførsel sker til et tredjeland, hvorom der ikke er truffet en tilstrækkelighedsvurdering, sker overførslen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c). Herved er de fornødne garantier sikret gennem standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2. 

2.5.6    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne stammer fra dig selv, da du har indtastet dem i forbindelse med dit køb på vores webshop. Derudover bliver der automatisk genereret oplysninger i forbindelse med købet.  

2.5.7    Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb via vores webshops opbevares i indeværende regnskabsår (kalenderåret) + 5 år, for at opfylde vores forpligtelser iht. bogføringsloven. Vi henviser i øvrigt til handelsbetingelserne for den konkrete webshop, som du kan finde på webshoppens hjemmeside.

2.5.8    Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder under afsnit 3 i denne privatlivspolitik. 
 

2.6    Køb via webshops, hvor du opretter eller er logget på en bruger

2.6.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal,  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.6.2    Formålene med og behandlingsgrundlagene for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og behandlingsgrundlag, når du foretager køb via vores webshops, hvor du opretter eller er logget på en bruger:

 1. For at kunne gennemføre købet med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).
 2. For at kunne tilpasse indhold, tilbud mm. på vores webshop, apps og andre platforme til dig på baggrund af din købshistorik.
  Læs mere herom i privatlivspolitikken for Salling Group Profil: Privatlivspolitik for Salling Group Profil.
 3. For at kunne give dig et overblik over tidligere køb, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).
 4. For at forfølge vores legitime interesse i at forebygge og bekæmpe svindel, misbrug og lignende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).
 5. For at kunne opfylde vores forpligtelser efter lovgivningen, herunder bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(c).

I de tilfælde hvor aktivitet i vores webshops indeholder oplysninger om strafbare forhold, vil behandlingen have hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, da behandlingen er nødvendig til varetagelse af vores berettigede interesse i at kunne opklare kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 10. I de tilfælde hvor oplysninger om strafbare forhold behandles for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, følger hjemlen af databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(f).

2.6.3    Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, vi behandler, når du foretager køb via vores webshop, hvor du opretter eller er logget ind på en bruger, omfatter følgende typer af personoplysninger:

 • Kontakt-, betalings, fakturerings-, ordre- og leveringsoplysninger.
 • Transaktionsoplysninger
 • Personoplysningerne tilknyttet din Salling Group Profil, hvis du er logget ind på din profil ved bestillingen. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din Salling Group Profil her.
 • Købshistorik.
 • Eventuelle oplysninger om strafbare forhold eller misbrug af webshops.

2.6.4    Modtagere eller kategorier af modtagere

Såfremt det er nødvendigt for at kunne behandle dine personoplysninger til de angivne formål overlader eller videregiver vi efter omstændighederne dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, f.eks. IT-leverandører som led i drift og support af vores hjemmesider og systemer eller leverandører af ydelser til levering og vedligehold af webshops
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det, eller i forbindelse med politianmeldelse

2.6.5    Overførsel til modtagere i tredjelande

Oplysninger behandlet i forbindelse med køb via vores webshops kan i visse tilfælde blive overført til tredjelande, herunder i forbindelse med teknisk support til gennemførsel af købet.

Overførsler til UK sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 28. juni 2021 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i UK.

Overførsler til leverandører i USA, der er certificerede efter EU – U.S. Data Privacy Framework, sker ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for certificerede amerikanske virksomheder.

Hvis overførsel sker til et tredjeland, hvorom der ikke er truffet en tilstrækkelighedsvurdering, sker overførslen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c). Herved er de fornødne garantier sikret gennem standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2. 

2.6.6    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra dig selv i forbindelse med din oprettelse som bruger, og når du foretager køb på vores hjemmeside. Derudover bliver der automatisk genereret oplysninger i forbindelse med købet.   

2.6.7    Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb via vores webshops opbevares i indeværende regnskabsår (kalenderåret) + 5 år, for at opfylde vores forpligtelser iht. bogføringsloven. Vi henviser i øvrigt til handelsbetingelserne for den konkrete webshop, som du kan finde på webshoppens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at hvis du foretager købet igennem din Salling Group Profil, vil opbevaringsperioden af din købshistorik og øvrige personoplysninger følge af privatlivspolitikken for Salling Group Profilen: Salling Group Profil Privatlivspolitik.

2.6.8    Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder under afsnit 3 i denne privatlivspolitik. 
 

2.7    Reservationer på webshops (Click & Collect (Bilka) og Klik & Hent (føtex))

2.7.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal,  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.7.2    Formålene med og behandlingsgrundlaget for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og behandlingsgrundlag:

 1. For vi kan opfylde vores aftale med dig om reservation af varer eller ydelser via vores webshop, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).
 2. For at vi kan forfølge vores legitime interesse i at kunne administrere din relation til os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).
 3. For at forfølge vores legitime interesse i at forebygge og bekæmpe svindel, misbrug og lignende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).
 4. For at vi kan overholde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(c).

I de tilfælde hvor aktivitet i vores webshops indeholder oplysninger om strafbare forhold, vil behandlingen have hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, da behandlingen er nødvendig til varetagelse af vores berettigede interesse i at kunne opklare kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 10. I de tilfælde hvor oplysninger om strafbare forhold behandles for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, følger hjemlen af databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(f).

Vær opmærksom på, at hvis du er logget ind med din Salling Group Profil, vil dine personoplysninger også blive behandlet i overensstemmelse med privatlivspolitikken for Salling Group Profilen som du kan finde her.

2.7.3   Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du foretager en reservation på vores webshops:

 • Navn, telefonnummer, mail og adresse.
 • Betalingsoplysninger, hvis reservationen sker igennem Bilka Click & Collect.
 • Ordreoplysninger.
 • IP-adresse.
 • Personoplysningerne tilknyttet din Salling Group Profil, hvis du er logget ind på din profil ved bestillingen. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din Salling Group Profil her.
 • Eventuelle oplysninger om strafbare forhold eller misbrug af webshops.

2.7.4    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere, som leverer services til intern databehandling i forbindelse med din reservation. Det kan f.eks. være leverandører af softwareløsninger, der muliggør administrering og udlevering af din ordre.
 • Databehandlere der behandler personoplysninger eksternt, det kan f.eks. være hosting af det system, som din ordre lagres i.
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det, eller i forbindelse med politianmeldelse.

2.7.5    Overførsel til modtagere i tredjelande

I visse tilfælde overfører vi oplysninger til leverandører eller underleverandører uden for EU og EØS når du laver reservationer af varer via vores webshop.

Overførsler til UK sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 28. juni 2021 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i UK.

Overførsler til leverandører i USA, der er certificerede efter EU – U.S. Data Privacy Framework, sker ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for certificerede amerikanske virksomheder.

Hvis overførsel sker til et tredjeland, hvorom der ikke er truffet en tilstrækkelighedsvurdering, sker overførslen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c). Herved er de fornødne garantier sikret gennem standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2. 

2.7.6    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Du har selv afgivet oplysningerne i forbindelse med reservationen. Visse af oplysningerne bliver derudover genereret automatisk eller indsamlet fra det anvendt IT-udstyr, herunder fx din IP-adresse for din mobil, computer eller anden type anvendt udstyr.

2.7.7    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 2 timer fra din reservation.

Oplysninger omfattet af bogføringspligten vil vi gemme i indeværende regnskabsår (kalenderåret) for den pågældende reservation + 5 år, jf. bogføringsloven.

2.7.8    Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder under afsnit 3 i denne privatlivspolitik. 
 

2.8    Lagernotifikationer på webshops

2.8.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal,  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.8.2    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og behandlingsgrundlag, når du beder om notifikation om lagerstatus for udvalgte varer:

 1. For at give dig besked, når varen igen er på lager, da du ved at anmode herom har indgået aftale med os om, at vi skal notificere dig, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(b).
 2. For at kunne forfølge vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som (potentiel) kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordning art. 6(1)(f).

2.8.3    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du beder om notifikation vedr. lagerstatus for udvalgte varer:

 • E-mailadresse
 • Ordreoplysninger
 • IP-adresse
 • Personoplysningerne tilknyttet din Salling Group Profil, hvis du tilmelder dig notifikation med brug heraf. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din Salling Group Profil her.

2.8.4    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan f.eks. være leverandører af softwareløsninger, der muliggør, at vi kan registrere din e-mailadresse og ønsket om notifikation.
 • Databehandlere der behandler personoplysninger eksternt, det kan f.eks. være hosting af den platform, hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det.

2.8.5    Overførsel til modtagere i tredjelande

Oplysninger behandlet i forbindelse med lagernotifikationer kan i visse tilfælde blive overført til tredjelande, herunder i forbindelse med teknisk support.

Overførsler til UK sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 28. juni 2021 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i UK.

Overførsler til leverandører i USA, der er certificerede efter EU – U.S. Data Privacy Framework, sker ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for certificerede amerikanske virksomheder.

Hvis overførsel sker til et tredjeland, hvorom der ikke er truffet en tilstrækkelighedsvurdering, sker overførslen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c). Herved er de fornødne garantier sikret gennem standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2.

2.8.6    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Du har selv afgivet oplysningerne i forbindelse med ønsket om notifikation. Visse af oplysningerne bliver derudover genereret automatisk eller indsamlet fra det anvendt IT-udstyr, herunder fx din IP-adresse for din mobil, computer eller anden type anvendt udstyr.

2.8.7    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du er blevet notificeret, eller indtil vi eventuelt konstaterer, at varen ikke kommer på lager.

2.8.8    Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder under afsnit 3 i denne privatlivspolitik. 
 

2.9    Kontakt med Kundeservice og kundeservicesager

2.9.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal, hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.9.2    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og behandlingsgrundlag, når du kontakter vores Kundeservice og i forbindelse med sager hos Kundeservice:

 1. For at kunne besvare henvendelser for derigennem at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med køb af vores produkter, herunder ift. reklamationer, udførelse af reparationer og klager, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(b) og Salling Groups legitime interesse i at kunne forsvare os i tilfælde af retskrav eller klagesager jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).
   
 2. For at forfølge vores og kundens legitime interesse at vi yder en god kundeservice ved bl.a. at besvare henvendelser om generelle forhold, herunder servicemeddelelser, sortiment, events, produkter, varehuse mv., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).
   
 3. For at besvare anmodninger i relation til databeskyttelsesforordningen (GDPR), herunder behandling for at sikre, at du får mulighed for at udøve dine rettigheder i relation til databeskyttelsesforordningen (GDPR), og til vores administration og dokumentation heraf, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).
   
 4. For at optage telefonsamtaler mellem dig og Kundeservice med henblik på uddannelse og forbedring af vores kundeservice, hvis du har givet samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a). 
   
 5. For at forfølge vores legitime interesse i at forbedre vores kundeservice, kan vi kontakte dig på mail eller telefon med henblik på udarbejdelse af kundetilfredshedsundersøgelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

2.9.3    Kategorier af personoplysninger

Vi kan bl.a. behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig, afhængigt af den konkrete henvendelse til Kundeservice:

 • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • Personoplysninger, som indgår i din konkrete henvendelse, klage, anmodning, forespørgsel, reklamation, fejlbeskrivelse ved reparationer eller ris og ros
 • Ordredata, profiloplysninger, betalingsoplysninger
 • Præferencer, oplysninger om adfærd
 • Sagsnummer i kundeservice
 • Personoplysninger, som vi skal behandle fra Salling Groups øvrige systemer for at kunne behandle din konkrete forespørgsel

2.9.4    Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med behandling af din henvendelse til Kundeservice, kan Salling Group dele dine personoplysninger med visse databehandlere og samarbejdspartnere. Hvilke modtagere der er tale om, afhænger af din forespørgsel.

Det drejer sig generelt om følgende kategorier af modtagere:

 • Eksterne IT-leverandører, f.eks. som led i drift og support af vores IT-systemer.
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, til dig på vegne af os, f.eks. transport, levering af varer fra webshop, samt udførelse af reparationer.
 • Hvis du henvender dig til os via en af vores profiler på sociale medier, deles de personoplysninger, du har angivet i din henvendelse med det pågældende sociale medie.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det.

2.9.5    Overførsel til modtagere i tredjelande

I forbindelse med håndtering af din henvendelse til os via et socialt medie, kan der ske overførsel af dine personoplysninger til tredjelande via det pågældende sociale medie. Det pågældende sociale medie er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af mediet. Du kan læse mere herom hos de pågældende sociale medier.

I forbindelse med håndtering af din henvendelse anvender vi forskellige IT-leverandører. I denne henseende kan der forekomme overførsel af dine personoplysninger til tredjelande.

Overførsler til UK sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 28. juni 2021 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i UK.

Overførsler til leverandører i USA, der er certificerede efter EU – U.S. Data Privacy Framework, sker ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for certificerede amerikanske virksomheder.

Hvis overførsel sker til et tredjeland, hvorom der ikke er truffet en tilstrækkelighedsvurdering, sker overførslen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c). Herved er de fornødne garantier sikret gennem standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC).

Én af vores leverandører anvender derudover bindende virksomhedsregler ved overførsler mellem leverandørens datterselskaber, hvorfor hjemlen her er databeskyttelsesforordningens art. 47.

Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne og de bindende virksomhedsregler ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2.

2.9.6    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger er indsamlet fra dig. Indsamlingen er sket i forbindelse med din henvendelse til os, eller ved din øvrige brug af vores ydelser eller køb af vores produkter. Visse af oplysningerne bliver derudover genereret automatisk, herunder fx sagsnummer hos Kundeservice.

2.9.7    Opbevaring af dine personoplysninger

Har du henvendt dig til os for at gøre brug af dine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen (f.eks. anmodet om indsigt eller sletning af personoplysninger, vi behandler om dig), opbevarer vi som udgangspunkt din anmodning i 5 år, medmindre det konkret er nødvendigt at opbevare anmodningen i længere tid.

Opbevaringsperioden for øvrige henvendelser til Kundeservice vil afhænge af henvendelsens karakter, herunder om oplysningerne opbevares som led i en reklamationssag, anvendelse af en produktgaranti, eller på andet retligt eller kontraktmæssigt grundlag. Som udgangspunkt bliver din henvendelse og personoplysninger indsamlet i forbindelse hermed opbevaret i 3 ½ år.

Telefonsamtaler, der er optaget i kundeservice, bliver automatisk slettet efter tre måneder, medmindre du trækker dit samtykke tilbage før udløbet af denne frist. Læs mere samtykke, og hvordan du tilbagekalder det under afsnit 1.3 i denne privatlivspolitik.

2.9.8    Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder under afsnit 3 i denne privatlivspolitik. 
 

2.10    Henvendelser til os via mail, telefon eller brev

2.10.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal, hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.10.2    Formålene med og behandlingsgrundlagene for behandlingen

Når du henvender dig til os via andre kanaler end Kundeservice, bliver vi i langt de fleste tilfælde nødt til at behandle dine personoplysninger for at kunne besvare dig og håndtere din henvendelse.

Denne behandling sker til følgende formål og behandlingsgrundlag:

 1. Hvis du henvender dig med spørgsmål, feedback, ris, ros og øvrige henvendelser, behandler vi dine personoplysninger, for at kunne forfølge vores fælles legitime interesse i at besvare din henvendelse og yde kundeservice til dig, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f).
 2. Hvis du henvender dig med henblik på at indgå i en aftale med os, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde aftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).
 3. Hvis du henvender dig for at gøre en reklamation gældende, vil vi typisk behandle dine personoplysninger, fordi vi er retligt forpligtede hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).
 4. Hvis du henvender dig for at gøre dine rettigheder gældende i henhold til lovgivningen, f.eks. databeskyttelsesforordningen, vil vi behandle dine personoplysninger, fordi vi er retligt forpligtede hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).

2.10.3    Kategorier af personoplysninger

Vi kan bl.a. behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig, afhængigt af den konkrete henvendelse til os:

 • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • Personoplysninger, som indgår i din konkrete henvendelse, klage, anmodning, forespørgsel, reklamation, fejlbeskrivelse ved reparationer eller ris og ros
 • Ordredata, profiloplysninger, betalingsoplysninger
 • Præferencer, oplysninger om adfærd
 • Sagsnummer i kundeservice
 • Personoplysninger, som vi skal behandle fra Salling Groups øvrige systemer for at kunne behandle din konkrete forespørgsel.

2.10.4    Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med behandling af din henvendelse, kan Salling Group dele dine personoplysninger med visse databehandlere og samarbejdspartnere. Hvilke modtagere, der er tale om, afhænger af din forespørgsel.

Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere:

 • Eksterne IT-leverandører, f.eks. som led i drift og support af vores IT-systemer.
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, til dig på vegne af os, f.eks. transport, levering af varer fra webshop, samt udførelse af reparationer.
 • Hvis du henvender dig til os via en af vores profiler på sociale medier, deles de personoplysninger, du har angivet i din henvendelse med det pågældende sociale medie.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det.

2.10.5    Overførsel til modtagere i tredjelande

I forbindelse med håndtering af din henvendelse anvender vi forskellige IT-leverandører. I denne henseende kan der forekomme overførsel af dine personoplysninger til tredjelande.

I forbindelse med håndtering af din henvendelse til os via et socialt medie, kan der desuden ske overførsel af dine personoplysninger til tredjelande via det pågældende sociale medie. Det pågældende sociale medie er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af mediet. Du kan læse mere herom hos de pågældende sociale medier.

Overførsler til UK sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 28. juni 2021 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i UK.

Overførsler til leverandører i USA, der er certificerede efter EU – U.S. Data Privacy Framework, sker ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for certificerede amerikanske virksomheder.

Hvis overførsel sker til et tredjeland, hvorom der ikke er truffet en tilstrækkelighedsvurdering, sker overførslen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c). Herved er de fornødne garantier sikret gennem standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2.

2.10.6    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger er indsamlet fra dig. Indsamlingen er sket i forbindelse med din henvendelse til os, eller ved din øvrige brug af vores ydelser eller køb af vores produkter. Visse af oplysningerne bliver derudover genereret automatisk, herunder fx sagsnummer hos Kundeservice.

2.10.7    Opbevaring af dine personoplysninger

Henvendelser til kundeservice opbevares i overensstemmelse med det angivne under afsnit 2.9 vedrørende Kundeservice.

Henvender i relation til forsikringssager opbevares i overensstemmelse med privatlivspolitikken for forsikringssager, som du finder under afsnit 2.15.

Henvendelser pr. mail direkte til en af vores medarbejdere, eller som videresendes af en af vores samarbejdspartnere til en af vores medarbejdere, og som vedrører os, slettes når formålet med opbevaringen ikke længere er til stede. Dette vurderes konkret ud fra den enkelte mail i forhold til formålet med henvendelsen og indholdet af mailen, herunder om mailen falder ind under en af de øvrige kategorier oplistet i dette afsnit. Vi har desuden en generel slettepolitik for koncernen, hvorefter medarbejderne skal slette eller anonymisere personoplysninger, når der ikke længere er et formål med behandlingen eller hjemmel hertil.

Henvendelser pr. mail til en af vores medarbejdere, der ikke vedrører Salling Group, slettes efter underretning til afsender, hvis henvendelsen ikke giver medarbejderen anledning til at foretage sig yderligere.

2.10.8    Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder under afsnit 3 i denne privatlivspolitik. 
 

2.11    Deltagelse i tilfredshedsundersøgelser og surveys

2.11.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal, hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.11.2    Formålene med og behandlingsgrundlagene for behandlingen

Når du besvarer en tilfredshedsundersøgelse eller en survey fra os, behandler vi  dine personoplysninger til følgende formål og på baggrund af følgende behandlingsgrundlag:

 1. For herigennem at kunne forfølge vores interesse i at forbedre og udvikle vores ydelser og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).
 2. For at forfølge vores legitime interesse i at danne statistik over effektiviteten af vores tilfredshedsundersøgelser og surveys, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

2.11.3    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler typisk følgende personoplysninger om dig i forbindelse med en tilfredshedsundersøgelse eller survey:

 • Oplysninger, du deler som besvarelse, herunder fx navn, adresse, e-mail, alder, køn og andre almindelige oplysninger af relevans for den pågældende undersøgelse eller survey.
 • Tekniske oplysninger til sikring af datakvaliteten, herunder fx et bruger-ID til sikring af, at hver deltager kun indgiver ét svar.

2.11.4    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan f.eks. være leverandører af softwareløsninger, der muliggør, at vi kan foretage og behandle besvarelserne.
 • Databehandlere der behandler personoplysninger eksternt, det kan f.eks. være hosting af den platform, der benyttes til undersøgelsen/surveyen.
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det.

2.11.5    Overførsel til modtagere i tredjelande

Oplysninger, behandlet i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser og surveys, kan i visse tilfælde blive overført til tredjelande, herunder i forbindelse med teknisk support.

Overførsler til UK sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 28. juni 2021 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i UK.

Overførsler til leverandører i USA, der er certificerede efter EU – U.S. Data Privacy Framework, sker ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for certificerede amerikanske virksomheder.

Hvis overførsel sker til et tredjeland, hvorom der ikke er truffet en tilstrækkelighedsvurdering, sker overførslen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c). Herved er de fornødne garantier sikret gennem standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2. 

2.11.6    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne stammer primært fra dig selv, idet du selv afgiver dem ved besvarelse af undersøgelsen eller surveyen. De tekniske oplysninger om dig og din besvarelse er derimod genereret automatisk.

2.11.7    Opbevaring af dine personoplysninger

Opbevaringen af undersøgelses- og surveybesvarelser afhænger af det konkrete formål og sigte med undersøgelsen eller surveyen. Vi anonymiserer besvarelserne så snart oplysningerne ikke længere er nødvendige.

2.11.8    Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder under afsnit 3 i denne privatlivspolitik. 
 

2.12    Administration af leverandørforhold og samarbejder

2.12.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via vores GDPR-portal, hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder.

2.12.2    Formålene med og behandlingsgrundlagene for behandling

Vi behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere (eller kontaktpersoner hos disse):

 1. For at kunne administrere vores kontraktforhold med leverandøren eller samarbejdspartneren, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).
 2. For at kunne forfølge vores legitime interesse i at administrere samarbejdet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).
 3. For at kunne forfølge vores legitime interesse i at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

2.12.3    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig i forbindelse med administration af leverandørforhold og samarbejder:

Almindelige kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og arbejdsgiver.

2.12.4    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan f.eks. være leverandører af softwareløsninger, der muliggør leverandørstyring.
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det.

2.12.5    Overførsel til modtagere i tredjelande

I visse tilfælde anvender vi databehandlere, leverandører eller underleverandører, der er baseret udenfor EU og EØS, eller som behandler personoplysninger udenfor EU og EØS.

Overførsler til UK sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 28. juni 2021 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i UK.

Overførsler til leverandører i USA, der er certificerede efter EU – U.S. Data Privacy Framework, sker ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for certificerede amerikanske virksomheder.

Hvis overførsel sker til et tredjeland, hvorom der ikke er truffet en tilstrækkelighedsvurdering, sker overførslen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c). Herved er de fornødne garantier sikret gennem standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). Du kan få kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at henvende dig til os som angivet under afsnit 1.2. 

2.12.6    Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger, vi behandler om samarbejdspartnere og leverandører stammer primært fra personerne selv eller fra andre kontaktpersoner hos leverandøren eller samarbejdspartneren.

2.12.7    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter personoplysninger om leverandører/samarbejdspartnere og eventuelle medarbejdere ved leverandøren/samarbejdspartneren, når kontraktrelationen eller samarbejdet er ophørt, og alle mellemværender er opgjort. Derudover slettes oplysningerne også, hvis vi bliver bekendt med, at de er forældede, fx pga. kontaktpersonens jobskifte.

Visse personoplysninger opbevares dog i indeværende regnskabsår + 5 år iht. bogføringsloven.

2.12.8    Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder under afsnit 3 i denne privatlivspolitik. 
 

2.13    Oprettelse af kundeprofil/ Salling Group Profil

Vi henviser til privatlivspolitikken for Salling Group Profilen, samt privatlivspolitikken for den konkrete brugerprofil på den konkrete hjemmeside, app eller webshop. 

2.14    Behandling af personoplysninger om Salling Group A/S’ medarbejdere

Vi henviser til den til enhver tid gældende privatlivspolitik, som du kan finde på: https://sallinggroup.com/kontakt/medarbejdere/

Hvis du som medarbejder vil gøre brug af dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via https://hrgdpronly.sallinggroup.com/

 

2.15    Håndtering af forsikrings- og erstatningssager

Forsikringssager håndteres af vores forsikringsselskab, Salling Group Captiveforsikringsselskab A/S, der behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken herfor. Du finder privatlivspolitikken her.

Det gælder forsikringssager, der skyldes:

 • at du som kunde er kommet til skade i en af vores butikker,
 • at du som kunde har fået beskadiget en ejendel i en af vores butikker, eller
 • at et produkt, du har købt af os, medfører, at du eller en person, du er værge eller forældremyndighedsindehaver for, kommer til skade eller får beskadiget ejendele. 
   

3    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

3.1    Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

3.2    Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

3.3    Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

3.4    Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

3.5    Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

3.6    Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

3.7    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 

4    Ændringer og versionshistorik

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside https://www.sallinggroup.com/
 

Versionsnummer

Link til politik
Version 5 Ovenstående og nugældende politik, juli 2024
Version 4 Maj 2024
Version 3 Juni 2023
Version 2 Maj 2019
Version 1 Juni 2018

 

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn