Mennesker & mangfoldighed

I Salling Group tror vi på, at alle kan gøre en forskel, og vi er stolte af at tage vores sociale ansvar på os.

Uanset om du er landet på kanten af arbejdsmarkedet på grund af fysisk eller psykisk handicap, stress eller andre skjulte diagnoser, om du er flygtning, veteran eller på anden vis står i en svær livssituation, er det vores mission at bidrage til din personlige succes. For din, vores og vores fælles samfunds skyld.

Salling Group giver plads til alle

Der er mange måder at være medarbejder på. I Salling Group har vi særligt tilrettelagte jobs på tværs af alle niveauer og funktioner. Og så arbejder vi tæt sammen med kommuner, stat og civilsamfund for at kunne skræddersy ansættelser på særlige vilkår.

Salling Group giver plads til alle

1.600+

medarbejdere ansat i fleksjob

300+

medarbejdere ansat i skånejob

3.200+

praktikanter om året via jobcentre

150

samarbejdsaftaler i landets kommuner

En rummelig arbejdsplads

Ordblindhed

Salling Group søsatte i 2022 indsatsen ’Åbenhed om ord’, hvor vi sætter fokus på styrkerne ved ordblindhed og arbejder aktivt på at gøre det lettere at være ordblind i koncernen.

Konkret har vi stillet læse- og skriveredskabet IntoWords fra Vitec MV til rådighed for alle medarbejdere, der har brug for det. Vi tilbyder jobsøgende kandidater en nonverbal test som alternativ til personligheds- og færdighedstest i rekrutteringsprocessen. Og ikke mindst gennemfører ledere i koncernen et webinar-kursus om ordblindhed; ledernes rolle i at skabe åbenhed, nedbryde fordomme og have blik, for at ordblinde generelt er stærkere end gennemsnittet til for eksempel visuel og kreativ kommunikation, relationer og kompleks problemløsning. De introduceres også til programmet IntoWords, så de bedre kan støtte medarbejdere.

Samtidig har vi lanceret en intern kampagne med en online vidensportal og ikke mindst synlige rollemodeller, der på tværs af organisationen er med til at skabe åbenhed og faktabaseret viden om ordblindhed.

Sidst, men ikke mindst har undervisere på Salling Groups elevuddannelser opkvalificeret deres kompetencer i forhold til at kunne støtte ordblinde elever bedst muligt.

Indsatsen resulterede i, at Salling Group samme år modtog Ordblindeprisen 2022 fra Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.

Udvalgte indsatser

  • Hold den gode tone

  • Ordblinde

  • Svitlana

  • Solsikkesnor

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn