Om palmeolie

Palmeolie findes som ingrediens i mange af vores produkter herunder primært i fødevareprodukter samt i personlige plejeprodukter. Palmeolie stammer fra palmens frugter og presses ud af frugtkødet samt fra palmefrugtens kerne. En af hovedårsagerne til denne vegetabilske olies popularitet er dens ydeevne. Palmen er simpelthen en af de mest effektive olieafgrøder, der findes, hvilket vil sige, at den har et højt udbytte pr. anvendt hektar sammenlignet med andre kilder til vegetabilske olier.

Palmen dyrkes oftest i lande som Malaysia samt Indonesien og er desværre også forbundet med afskovning samt andre potentielt kritiske sociale forhold for involverede arbejdere samt de omkringliggende samfund.

Afskovning ligger højt på agendaen både på internationalt og nationalt plan. Det er dermed også en vigtig opgave for Salling Group at bidrage positivt i forhold til at minimere de negative konsekvenser af palmedyrkning.

Vi stiller krav til, at alle vores leverandører af Private Label produkter anvender palmeolie, der er RSPO-certificeret, uanset om der er tale om direkte palmeolie, indirekte palmeolie eller palme derivater.

Salling Groups arbejde med ansvarlig palmeolie
Salling Groups arbejde med ansvarlig palmeolie

Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie

Salling Group har siden 2021 være medlem af den Danske Alliance for Ansvarlig Palmeolie.

I Alliancen drøfter vi problematikkerne forbundet med dyrkning af palmeolie samt potentielle løsningsforslag. Sammen med de andre medlemmer samt støttemedlemmer, der repræsenterer producenter, NGO’er, fagbevægelser, tænketanke, ministerier samt andre detailhandlere, får vi belyst udfordringerne fra flere forskellige vinkler, hvilket bidrager positivt til konstruktive initiativer. 

Vi forpligter os til handling via offentliggørelse af en handlingsplan, der beskriver handlinger, der skal sikre fremdrift – derudover rapporterer vi på årlig basis til Alliancens sekretariat.

Vores mål

100 % af vores Private Label produkter, der indeholder palmeolie, skal være Roundtable on Sustainable Palm oil-certificeret (RSPO) på minimum niveau Mass Balance samt Segregeret inden 2025.

Sideløbende med registrering af produkter, der indeholder palmeolie, og indsamling af RSPO-certifikater arbejder vi på at opnå mere transparens og sporbarhed i vores forsyningskæder. Vi tilstræber at kende til de plantager, hvorfra palmeolien stammer.

RSPO-standarden

RSPO standarden indeholder en række principper og kriterier målrettet den faktiske produktion af palmeolien, altså plantagen. Standarden har til formål at være et implementeringsværktøj og en kontrol i forbindelse med igangsættelse samt vedligehold af bæredygtig produktionspraksis. Samtidigt er det vigtigt, at de senere led i forsyningskæden er i stand til at håndtere samt adskille certificeret samt ikke-certificeret palmeolie alt efter, hvilken forsyningskædemodel, de anvender. Derfor certificeres disse led også efter Supply Chain Certification Standarden. De forskellige forsyningskædemodeller:

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn