Om soja

Soja er en vigtig kilde til protein, som anvendes i mange af vores produkter – både indirekte i kød og mejeriprodukter gennem dyrefoder, men også direkte som ingrediens. En betydelig del af den dansk-importerede soja dyrkes i Sydamerika, hvor produktionen er forbundet med flere negative konsekvenser for både klima og lokalsamfund. Konventionel sojadyrkning bidrager ofte til skovrydning af betydelige arealer, hvilket frigiver store mængder CO2 og truer levestederne for utallige dyrearter, der er vigtig del af de sydamerikanske økosystemer. Samtidig krænkes de oprindelige folks rettigheder, da afskovningen ødelægger deres jord og tvinger dem væk.

Som Danmarks største dagligvarekoncern med et stort udvalg af både kød- og mejeriprodukter, ønsker vi at tage ansvar og øge andelen af mere ansvarligt produceret soja i vores forsyningskæder.

Salling Groups arbejde med ansvarlig soja
Salling Groups arbejde med ansvarlig soja

Dansk Alliance for Ansvarlig Soja

Salling Group var i 2020 med til at stifte Dansk Alliance for Ansvarlig Soja.

Alliancen er en fælles indsat mod afskovning med vision om at sikre, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarlig, herunder lovligt og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation. Alliancen samler vigtige aktører på tværs af brancher til dialog og vidensdeling af metoder, således at vi i fællesskab kan drive omstillingen til mere ansvarligt soja.

Som medlem af alliancen har vi forpligtet os til en handlingsplan, der skal hjælpe os med at opnå vores overordnet mål. Som opfølgning på denne handlingsplan rapporterer vi på årlig basis til alliancens sekretariat, hvorefter en fælles statusrapport af alliancens samlede fremdrift offentliggøres.

Vores mål

100 % af vores egne produkter med 40 % animalsk protein eller 5 % sojaindhold er certificeret af en acceptabel tredjepartscertificering inden 2025.

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn