Finansielle nøgletal

Her finder du de vigtigste finansielle tal for koncernen, antal butikker og hvor mange medarbejdere, vi beskæftiger i alle de lande, vi driver forretning i. Du kan finde flere detaljer i vores årsrapporter.

Nøgletal (i mio. kroner)

2022

2021

Omsætning 66.521 66.202
Resultat før afskrivninger, amortiseringer
og nedskrivninger (EBITDA)
4.324 4.992
Resultat af primær drift (EBIT) 1.940 2.952
Finansielle poster, netto -580 -466
Årets resultat af fortsættende aktiviteter 972 1.942
Årets resultat af ophørte aktiviteter - -
Årets resultat 972 1.942
Pengestrøm fra driftsaktivitet -587 3.719
Investering i anlægsaktiver 1.993 2.270
Aktiver i alt 38.030 40.719

Egenkapital i alt

10.400 9.401
Netto gæld/EBITDA 2.6 1,8
Overskudsgrad 2,9 % 4,5 %
Egenkapitalforrentning 9,8 % 22,8 %

Antal butikker (31/12-2022)

 
Netto Danmark 520
Netto Tyskland 342
Netto Polen 663
Bilka 19
føtex og føtex food 109
Salling Stormagasiner 2
BR 29
Starbucks 14
Carl's Jr. 16
Basalt 10
I alt 1.724

Antal medarbejdere 

 
Medarbejdere i alle lande per 31/12-2023 58.903
Nationaliteter  118

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn