Finansielle nøgletal

Her finder du de vigtigste finansielle tal for koncernen, antal butikker og hvor mange medarbejdere, vi beskæftiger i alle de lande, vi driver forretning i. Du kan finde flere detaljer i vores årsrapporter.

Nøgletal (i mio. kroner)

2023

2022

Omsætning 70.260 66.521
Resultat før afskrivninger, amortiseringer
og nedskrivninger (EBITDA)
4.951 4.324
Resultat af primær drift (EBIT) 2.421 1.940
Finansielle poster, netto -341 -580
Årets resultat 1.587 972
Pengestrøm fra driftsaktivitet 3.244 -587
Investering i nye butikker, renoveringer, energiforbedringer og digital løsninger  2.351 2.063
Aktiver i alt 38.961 38.030

Egenkapital i alt

12.255 10.400
Netto gæld/EBITDA 2.3 2.6
Overskudsgrad 3,4 % 2,9 %
Egenkapitalforrentning 14,0 % 9,8 %

Antal butikker (31/12-2023)

 
Netto Danmark 531
Netto Tyskland 342
Netto Polen 663
Bilka 19
føtex og føtex food 108
Salling Stormagasiner 2
BR 29
Starbucks 16
Carl's Jr. 16
I alt 1.726

Antal medarbejdere 

 
Medarbejdere i alle lande per 31/12-2023 58.903
Nationaliteter  118

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn