Medarbejderinformation

I Salling Group er vi 59.000 medarbejdere, og uanset om du er ny medarbejder eller har været i koncernen i mange år, er der nogle regler og retningslinjer, som du skal kende til. Her på siden finder du vigtige dokumenter og oplysninger, som kan være brugbare for dig som medarbejder i Salling Group.

Medarbejderhåndbog

Der er mange fordele ved at være ansat i Salling Group. I medarbejderhåndbogen kan du læse om nogle af de mange muligheder og personalegoder, vi tilbyder dig. Det er også i medarbejderhåndbogen, du finder de vigtigste fælles regler.

Tro- og loveerklæring

Er du eller har du været fraværende fra dit arbejde, og skal du udfylde en tro- og loveerklæring, kan du finde den her.

Privatlivspolitik for medarbejdere

Anmodninger vedrørende persondata

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig som medarbejder. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder for ansættelsesrelaterede persondata, kan du kontakte os via linket nedenfor.

GDPR-anmodninger vedrørende ansættelsesrelaterede persondata

Whistleblower

I Salling Group ønsker vi at drive en virksomhed, der ikke kun følger, men også er kendetegnet ved stærke værdier og høje etiske standarder. Hvem vi er, og hvordan vi opfører os, er afgørende for tilliden til os. Tillid fra vores kunder, fra vores samarbejdspartnere og fra det samfund, vi er en del af.

Det er vigtigt for os, at vores virksomhedskultur er åben, tryg og tillidsfuld, og vi ønsker at fremme en åben dialog. For Salling Group er det vigtigt, at uregelmæssigheder eller uetisk adfærd kommer frem i lyset – og bliver håndteret på en ordentlig måde. Helt afgørende er det derfor, at kunder, leverandører, interessenter og ikke mindst medarbejdere har mulighed for frit at dele oplevelser. Om os og med os.

Vi anerkender dog, at der kan være situationer, hvor det kan være svært at komme med oplysninger eller berette om oplevelser om medarbejderes adfærd. I Salling Groups Whistleblowerordning kan du som medarbejder, tidligere medarbejder eller samarbejdspartner - trygt og anonymt - indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med aktiviteter, der er relateret til koncernen. 

Du kan læse mere om Salling Groups whistleblowerordning i vores whistleblowerpolitik, ligesom du her finder et link til vores whistleblowerportal, hvor du kan indberette din mistanke eller viden om alvorlige lovovertrædelser.

Hvis du er ansat i Salling Group, vil vi gerne opfordre dig til, at du i første omgang henvender dig til din nærmeste leder. Du kan også henvende dig til din arbejdsmiljø- og/eller tillidsrepræsentant eller vores HR-afdeling.

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn