Klimarapportering

I Salling Group anmoder vi vores største leverandører til vores danske, tyske og polske kæder om at afrapportere deres klimamålsætninger og -aftryk via CDP, som er en internationalt anerkendt not-for-profit organisation med speciale i klimarapportering. Det gør vi, fordi det understøtter Salling Groups klimaambition om at reducere vores klimaaftryk og nå vores net-zero mål i 2050. Desuden hjælper rapporteringen via CDP platformen os med at konsolidere store mængder af leverandørdata.

Salling Group har arbejdet sammen med CDP siden slutningen af 2021,  og vi har forpligtet os til Science Based Targets-initiativet. Vi har fastsat mål, der dækker alle vores aktiviteter både opstrøms og nedstrøms på tværs af scope 1, 2 og 3 for at reducere vores klimapåvirkning, fremme klimaforvaltning i vores forsyningskæde og mindske risici.

Sådan foregår rapportering via CDP

CDP-rapporteringen finder sted årligt og følger en forudbestemt cyklus med en åben svarperiode efterfulgt af en vurderingsperiode. Den overordnede struktur af den årlige CDP-cyklus er, som følger:

Opstart: Hvis du som leverandør til Salling Group er blevet inviteret til at rapportere klimadata via CDP, vil du modtage en notifikation herom og efterfølgende en invitation. .

Indberetningsperiode: I denne periode indsamler og indsender inviterede leverandører deres klimadata til CDP via deres online rapporteringsplatform.

Vurdering: CDP vurderer, konsoliderer og visualiserer de rapporterede data og evaluerer kvaliteten af indberetningerne.

Feedback: CDP giver feedback og scorer leverandører ud fra deres rapporterede data, såfremt man vælger at gøre sin rapportering offentlig tilgængelig. Alt data omhandlende værdikæde aktiviteter vil kun være synlige over for virksomheder som har anmodet om data.

Salling Groups fokusområder i klimarapporteringen

CDP-spørgeskemaet er omfattende og komplekst. For at lette besvarelsen har vi derfor identificeret specifikke spørgsmål, der vedrører klimamål, klimadata og governance struktur, som er af særlig interesse for os. Mens vi opfordrer leverandører til at udfylde hele spørgeskemaet, understreger vi vigtigheden af at fokusere på disse specifikke områder, hvis ressourcerne hos jer er begrænse, og særligt trin 1 og 2, som er beskrevet nedenfor, da disse er de mest kritiske for os.

Denne målrettede tilgang sikrer overensstemmelse med vores klimaambition og prioriteter, samtidig med at vi anerkender, at leverandører har forskellige ressourcer.

Trin 1 - Klimamål

Det første skridt for leverandører er at sætte klimamål, der sigter mod at reducere emissioner og/eller øge brugen af vedvarende energi. Derfor beder vi vores leverandører om at rapportere på deres klimastrategi, videnskabeligt baserede mål for reduktion af CO2e-emissioner samt de konkrete tiltag, der igangsættes for at nå målene.

Disse områder er i overensstemmelse med Salling Groups mål om, at 75% af leverandørerne, baseret på emissioner, forpligter sig til at sætte videnskabeligt baserede mål inden udgangen af 2027.

Trin 2 - Klimadata

Beregning og rapportering af emissioner er et afgørende skridt mod at tage handling for at afbøde klimaforandringer. Ved at forstå vores leverandørers CO2e-emissioner kan vi aktivt implementere strategier, der har til formål at reducere CO2e-aftrykket.

Leverandørdata er desuden afgørende for Salling Groups beregning af Scope 3-emissioner, da Scope 3-emissioner udgør 95% af Salling Groups samlede CO2e-aftryk.

Derfor har vi brug for at vores leverandører laver et klimaregnskab og på baggrund heraf allokerer de emissioner, der er forbundet med samhandlen med Salling Group.

Trin 3 - Governance

I det tredje trin lægger vi vægt på governance, engagement og samarbejde med leverandører. Selvom dette ikke direkte er afgørende for at nå vores forpligtelser og ambitioner eller forbedre Scope 3-beregninger, er dette aspekt også vigtigt for Salling Group. Det giver et billede af, om vores leverandører har en governance-struktur, der understøtter bæredygtig udvikling, og om de aktivt engagerer sig og samarbejder med medlemmer af værdikæden for at maksimere den langsigtede effekt.

Derudover, giver det vores leverandører mulighed for at forslå samarbejdsmuligheder omkring klimaforbedringer, og uddybe gode ideer, som kan realiseres gennem forskellige samarbejder.

(Det er valgfrit, om I som leverandører besvarer spørgsmålene i Trin 3)

Ofte stillede spørgsmål

Hjælp til små og mellemstore leverandører

Hvis du er en SMV-leverandør, kan det være nyttigt at se nærmere på nedenstående.

Danske leverandører

Hos Energistyrelsen (sparenergi.dk) kan ansøge om rådgivning og økonomisk støtte til klima-relaterede spørgsmål. Du kan også kontakte dit regionale Erhvervshus.

Hvis I ikke har beregnet dit CO2e-fodaftryk før, eller ikke ved hvordan, kan Klimakompasset være til stor hjælp.

Valified er dansk virksomhed som hjælper SMV'er med at skabe struktur og overblik over ESG aktiviteter gennem deres ESG-platform og bæredygtighedsunivers. 

Tyske leverandører

DFGE (Institut for energi, økologi og økonomi) er en tysk baseret organisation, der har erfaring med at hjælpe virksomhederne med beregning af deres CO2e-udledninger, og samtidig har kendskab til CDP.

CDP tilbyder også lokale CDP Disclosure Workshops, som I kan finde yderligere information om på CDPs hjemmeside.

Polske leverandører

Environmental Resources Management (ERM) hjælper virksomheder med at sætte klimamål, måle fremskridt og operationalisere deres klimastrategier. De har mere end 50 års erfaring med at integrere bæredygtighed i virksomheder.

CDP tilbyder også lokale CDP Disclosure Workshop, som I kan finde yderligere informationer om på CDPs hjemmeside.

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn