Privatlivspolitik for Salling Group A/S

Version 4, maj 2024

Indhold

 

 

1.    Generelt om Salling Groups behandling af personoplysninger

1.1    Privatlivspolitikkens omfang

Denne privatlivspolitik danner grundlag for vores behandling af dine personoplysninger og fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det gælder uanset, om du er kunde, leverandør eller en anden form for samarbejdspartner. 

Hvis du er medarbejder hos Salling Group A/S gælder denne privatlivspolitik ikke for vores behandling af dine personoplysninger i medfør af dit ansættelsesforhold. Denne behandling er dækket af vores privatlivspolitik for medarbejdere, som du kan finde her.
Privatlivspolitikken indeholder i afsnit 1 en overordnet beskrivelse af Salling Group A/S’ behandling af personoplysninger.

De efterfølgende afsnit beskriver vores behandling af personoplysninger indenfor en række specifikke områder, formater eller hjemmesider. Der vil derfor blive linket direkte til disse afsnit fra de pågældende hjemmesider mv.

I privatlivspolitikkens sidste afsnit kan du læse om dine rettigheder som registreret, og hvordan du gør brug af dine rettigheder.

Udover denne privatlivspolitik vil du også kunne læse om vores behandling af personoplysninger i de privatlivspolitikker, som nærmere beskriver den specifikke behandling i forbindelse med vores webshops, apps, +-medlemsklubber, kundeundersøgelser, konkurrencer og events mv. Du vil også altid kunne finde en henvisning til den specifikke privatlivspolitik i forbindelse med den konkrete behandlingsaktivitet. 
For så vidt angår vores hjemmesiders brug af cookies, henviser vi også til cookiepolitikken på de enkelte sider.

Salling Group A/S driver bl.a. formaterne Bilka, føtex, Netto, BR, Starbucks, Salling Stormagasiner, Flowr, Skagenfood og Carl’s Jr., som derfor er omfattet af denne privatlivspolitik. I forhold til de øvrige selskaber i Salling Group koncernen, herunder udenlandske selskaber, henvises til de særskilte privatlivspolitikker for disse selskaber.
 

1.2 Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine personoplysninger, samt fortæller dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine personoplysninger, og vi har især fokus på, at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og fortrolighed generelt.

1.3 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Salling Group A/S
CVR.nr.: 3595 4716
Rosbjergvej 33-35
8220 Brabrand
Telefonnr.: +45 8778 5000
Mail: privacy@sallinggroup.com 
Web: https://sallinggroup.com/kontakt 
Vi opfordrer dig til at henvende dig via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da , hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre dine rettigheder gældende. 

Salling Group A/S er dataansvarlig for følgende hjemmesider og webshops:

 • bilka.dk
 • bilkaelev.dk
 • bilkajob.dk
 • bilkamadudafhuset.dk
 • bilkatogo.dk
 • br.dk
 • carlsjr.dk
 • flowr.dk
 • foetex.dk
 • foetexelev.dk
 • foetexmadudafhuset.dk
 • nettalk.dk
 • netto.dk
 • nettoelev.dk
 • salling.dk
 • sallinggroup.com
 • sallinggroupelev.dk
 • SCOcykler.dk
 • smagsalling.dk

Listen vil løbende blive opdateret. Vi linker også til privatlivspolitikken fra alle de sider, der er omfattet.
 

1.4 Vi informerer dig om behandlingen 

Når vi indsamler personoplysninger fra dig, vil vi oplyse dig om vores behandling af oplysningerne senest på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.
Når vi indsamler dine personoplysninger fra andre, vil vi oplyse dig om vores behandling af oplysningerne så hurtigt som muligt.

Du vil enten få oplysningerne ved, at du vil blive henvist til denne privatlivspolitik, eller ved at du bliver henvist til en særskilt privatlivspolitik, som bedre kan beskrive den specifikke behandling.
Vi bestræber os på, at du altid modtager alle informationer på et så tidligt tidspunkt som muligt. I nogle tilfælde vil du dog – for at gøre informationen lettere tilgængelig – modtage de mest essentielle informationer straks og herefter blive henvist til de fulde informationer om behandlingen ad anden vej. Dette kan f.eks. være tilfældet ved konkurrencer, fysiske bestillingsblanketter og lignende.
 

1.5 De personoplysninger vi behandler om dig

Vores behandling af dine personoplysninger sker grundlæggende for at give en bedre service til dig og for at sikre kvaliteten af de produkter og tjenester, som vi udbyder til dig.
Personoplysninger kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med følgende kontakt med os:

 • Brug af en af vores hjemmesider og webshops uden samtidig køb, herunder igennem placering af cookies
 • Køb via en af vores webshops
 • Brug af vores mobilapps
 • Besøg i vores butikker
 • Oprettelse af en Salling Group Profil (se privatlivspolitikken for Salling Group Profil: Salling Group Profil Privatlivspolitik)
 • Henvendelser til os pr. mail, telefon, chat eller pr. alm. brev
 • Henvendelser til kundeservice via vores kundeserviceportal på nettet
 • Deltagelse i kundeundersøgelser, konkurrencer, events og lign.
 • Reklamationer, klager, tvister mv.

Personoplysninger, som vi indsamler og behandler, omfatter typisk en eller flere af følgende typer:

 • Kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og mail
 • Ordredata og købshistorik
 • Betalingsoplysninger
 • Kontaktoplysninger på medarbejdere hos vores leverandører og underleverandører
 • Brugeradfærd, der f.eks. indsamles via cookies eller via din klikadfærd
 • Holdninger og andre tilkendegivelser, som du afgiver i forbindelse med kundeundersøgelser
 • Billed- eller videomateriale i forbindelse med tv-overvågning i vores fysiske butikker

 

1.6 Formålene med behandling af dine personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger sker til  bestemte formål. Formålene vil  typisk blive uddybet i en specifik privatlivspolitik, som nærmere beskriver den konkrete behandling – f.eks. i forbindelse med en konkret konkurrence, besøg på en konkret hjemmeside, ved oprettelse af en Salling Group Profil eller ved deltagelse i et event.
Overordnet behandler vi dog typisk personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelser
 • Opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning
 • Administration af dit medlemskab i en af vores kundeklubber
 • Drift og optimering af vores hjemmesider og mobilapps
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen
 • Kundeservice og øvrig kommunikation med os på din anmodning
 • Administration af leverandørforhold
 • Udsendelse af markedsføring, herunder nyhedsbreve
 • Målretning af markedsføring
 • Administration af din deltagelse i konkurrencer og event

1.7 Udelukkende behandling af relevante og nødvendige personoplysninger

Dine personoplysninger vil udelukkende blive behandlet på baggrund af de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet heri. Kun personoplysninger som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante, og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne personoplysninger.

Inden indsamling af dine personoplysninger foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden og typen af personoplysninger, som skal indsamles og behandles. Vi foretager derudover også en konkret vurdering af, om det er muligt at behandle dine personoplysninger anonymiseret eller pseudonymiseret.
Vi har løbende fokus på at minimere det omfang og de typer af personoplysninger, som vi behandler.
 

1.8 Samtykke som behandlingsgrundlag

I nogle tilfælde baserer vi vores behandling af dine personoplysninger på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a).
I den forbindelse oplyser vi om formålet med behandlingen af dine personoplysninger, så du kan vælge at give samtykke eller afslå behandlingen på et oplyst grundlag. Informationerne gives med henvisning til denne privatlivspolitik eller en specifik privatlivspolitik.
Vi bestræber os altid på, at du får de fuldstændige oplysninger forinden indsamlingen af dine oplysninger. For at skabe overskuelighed og imødekomme praktiske udfordringer, vil vi dog i nogle tilfælde prioritere at give dig de vigtigste informationer først, og herefter henvise dig til en privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om den pågældende behandlingsaktivitet.
Vi indhenter eksempelvis samtykke til behandling af personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Behandling af personoplysninger indsamlet via cookies, når du besøger vores hjemmesider
 • Behandling af personoplysninger via deltagelse i konkurrencer, events og lign.
 • Behandling af personoplysninger med henblik på udsendelse af direkte markedsføring til dig, herunder via indsamling af din bruger- og klikadfærd i nyhedsmails, på hjemmesider og i apps
 • Brug af dit billede eller udtalelser fra dig til markedsføring

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os gennem vores GDPR-portal.

Vær opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ikke viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er forpligtet hertil, eller vores fortsatte behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17(3)(b og e). 
Der vil også være visse funktioner eller services, som du muligvis ikke kan bruge uden at samtykke.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

1.9  Andre behandlingsgrundlag end samtykke

I nogle tilfælde baserer vi vores behandling af dine personoplysninger på andre grundlag end samtykke. Behandlingen vil i så fald være baseret på et grundlag, der følger af enten databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven eller anden lov.
De følgende punkter udgør ikke en udtømmende oplistning af tilfælde, hvor vi baserer vores behandling på andre grundlag end samtykke. Vi henviser derfor også til de specifikke afsnit her i privatlivspolitikken, samt til vores øvrige privatlivspolitikker.

 

1.9.1    Brug af en af vores hjemmesider, herunder webshops, uden samtidig køb


Når du besøger vores hjemmesider for første gang, vil du blive mødt af et cookie-banner. Du kan altid få cookie-banneret frem ved at klikke på det lille ”cookie” ikon i nederste venstre hjørne på hjemmesiden.
Banneret giver dig information om de cookies, som hjemmesiden sætter på din enhed.
Vores hjemmesider sætter altid nødvendige cookies. Disse placeres uden dit samtykke, hvilket er i overensstemmelse med lovgivningen om cookies. 
Andre cookies kan du vælge at samtykke til. Det gælder i forhold til statistiske, funktionelle og markedsføringsmæssige cookies. Hvis du samtykker til cookies, vil de accepterede cookies indsamle visse personoplysninger om dig og din adfærd på vores hjemmesider. Derfor indeholder cookie-banneret også et link til denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af personoplysninger indsamlet via cookies i pkt. 1.13.


1.9.2 Henvendelser til os via mail, telefon eller alm. Brev

Når du henvender dig til os, enten igennem kundeservice eller på anden vis, bliver vi i langt de fleste tilfælde nødt til at behandle dine personoplysninger for at kunne besvare dig.
Du vil modtage en henvisning til vores privatlivspolitik i forbindelse med, at vi besvarer din henvendelse. 

 • Hvis du ringer til os, vil behandlingen af dine personoplysninger være beskrevet her og i pkt. 2.6 om kundeservice.
 • Hjemlen til vores behandling af dine oplysninger afhænger af din henvendelse.
 • Hvis du henvender dig med henblik på at indgå i en aftale med os, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde aftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).
 • Hvis du henvender dig for at gøre en reklamation gældende, vil vi typisk behandle dine personoplysninger , fordi vi er retligt forpligtede hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).
 • Hvis du henvender dig for at gøre dine rettigheder gældende i henhold til lovgivningen, f.eks. databeskyttelsesforordningen, vil vi behandle dine personoplysninger, fordi vi er retligt forpligtede hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).
 • Hvis du henvender dig med et spørgsmål, klage eller øvrige forespørgsler, vil vi behandle dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f), idet vi har en legitim interesse i at besvare din forespørgsel eller klage. Da du selv har valgt at henvende dig, vurderer vi, at vores legitime interesse overstiger din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger. 

1.9.3 Køb via webshops uden at oprette en bruger

Ved køb via en af vores webshops, hvor du oplyser kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, uden samtidig at oprette en bruger, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre købet.
Vi behandler dermed dine personoplysninger for at opfylde aftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b). 
Derudover behandler vi også dine personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser efter lovgivningen, herunder bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).
 

1.9.4    Køb via webshops, hvor du opretter en bruger


Ved køb via en af vores webshops, hvor du er logget ind med din Salling Group Profil, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre købet.
Vi behandler dermed dine personoplysninger for at opfylde aftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b). 
Derudover vil dine personoplysninger også blive behandlet i overensstemmelse med privatlivspolitikken for Salling Group Profil: Privatlivspolitik for Salling Group Profil

1.9.5    Administration af leverandørforhold

Vi behandler oplysninger om vores leverandører og medarbejdere hos leverandører, når det er nødvendigt. 
Dette gør vi for at kunne administrere vores kontraktforhold med leverandøren, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b), samt i visse tilfælde for at kunne forfølge vores legitime interesse i at administrere samarbejdet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

1.9.6    Oprettelse af en kundeprofil / Salling Group Profil

Vi henviser til privatlivspolitikken for Salling Group Profil: Privatlivspolitik for Salling Group Profil

1.10    Dine personoplysninger vil løbende blive opdateret

Personoplysninger, som vi behandler om dig, vil blive opdateret løbende, så vi sikrer, at de indhentede oplysninger ikke er urigtige eller vildledende.
For at sikre kvaliteten af dine personoplysninger, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for løbende kontrol og opdatering af dine personoplysninger. 
Vi opfordrer dig til at orientere os om relevante ændringer relateret til dine personoplysninger, så vi kan sikre os, at de er korrekte. Du kan læse mere om dine rettigheder under pkt. 4, herunder hvad du gør, hvis der sker ændringer af dine personoplysninger.

1.11    Opbevaring og sletning af personoplysninger

Når formålet med behandlingen af dine personoplysninger er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet, såfremt der ikke er anden hjemmel til eller krav om fortsat behandling.
Vi har vurderet og fastsat følgende opbevaringsperioder, der dog ikke udgør en udtømmende liste. Vi henviser derfor også til de specifikke afsnit i pkt. 2 af denne privatlivspolitik samt i vores andre specifikke privatlivspolitikker.


1.11.1    Ved besøg på en af vores hjemmesider (cookies)

Hvis du besøger en af vores hjemmesider, kan vi indsamle personoplysninger om dig via cookies. Det fremgår af den konkrete hjemmesides cookie-deklaration, hvor længe de forskellige cookies forbliver på din computer, telefon eller andet udstyr.
For så vidt angår de personoplysninger, som er indsamlet via cookies, henviser vi til afsnittet om cookies. Her kan du læse mere om de konkrete opbevaringsperioder for personoplysninger indsamlet via cookies.

1.11.2    Henvendelser til os via mail, telefon eller alm. brev

Henvendelser til kundeservice opbevares i overensstemmelse med privatlivspolitikken for kundeservice, som du finder under pkt. 2.6.
Henvender i relation til forsikringssager opbevares i overensstemmelse med privatlivspolitikken for forsikringssager, som du finder under pkt. 2.7.
Henvendelser pr. mail direkte til en af vores medarbejdere, eller som videresendes af en af vores samarbejdspartnere til en af vores medarbejdere, og som vedrører os, slettes når formålet med opbevaringen ikke længere er til stede. Dette vurderes konkret ud fra den enkelte mail i forhold til formålet med henvendelsen og indholdet af mailen, herunder om mailen falder ind under en af de øvrige kategorier oplistet i dette afsnit.
Henvendelser pr. mail til en af vores medarbejdere, der ikke vedrører Salling Group, slettes efter underretning til afsender, hvis henvendelsen ikke giver medarbejderen anledning til at foretage sig yderligere.
Vi har en generel slettepolitik, hvorefter medarbejderne skal slette eller anonymisere personoplysninger, når der ikke længere er et formål med behandlingen eller hjemmel hertil. 

1.11.3    Køb via webshops

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb via vores webshops opbevares i indeværende regnskabsår + 5 år, for at opfylde vores forpligtelser iht. bogføringsloven. Vi henviser i øvrigt til handelsbetingelserne for den konkrete webshop, som du kan finde på webshoppens hjemmeside.
Vær opmærksom på, at hvis du foretager købet igennem din Salling Group Profil, vil opbevaringsperioden af din købshistorik følge af privatlivspolitikken for Salling Group Profilen: Salling Group Profil Privatlivspolitik.

1.11.4    Oprettelse af brugerprofiler på en af vores hjemmesider, apps eller webshops

Vi henviser til privatlivspolitikken for Salling Group Profilen, samt privatlivspolitikken for den konkrete brugerprofil på den konkrete hjemmeside, app eller webshop. 

1.11.5    Konkurrencer, events, og lignende

Vi opbevarer dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencer, events og lignende, så længe der er et formål med opbevaringen.
Eksempelvis vil opbevaringsperioden for en konkurrence typisk være indtil vinderen er annonceret, og for events, indtil eventet er gennemført.
Du kan finde nærmere information om den konkrete opbevaringsperiode i privatlivspolitikken for konkurrencen eller eventet mv.

1.11.6    Udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsføring

Hvis du har samtykket til at modtage nyhedsbreve eller anden direkte markedsføring, vil vi opbevare dine oplysninger, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller modtagelsen af markedsføring. 
Er der tale om fremsendelse af enkeltstående materiale, som du har samtykket til at modtage, opbevarer vi dine oplysninger indtil der ikke længere er et formål med opbevaringen, eller i henhold til det konkrete samtykke.
Se også pkt. 2.1 om privatlivspolitikken for nyhedsbreve og anden direkte markedsføring.

1.11.7    Leverandørforhold og samarbejdspartnere

Vi sletter personoplysninger om leverandører/samarbejdspartnere og eventuelle medarbejdere ved leverandøren/samarbejdspartneren, når kontraktrelationen er ophørt eller samarbejdet er ophørt, og alle mellemværender er opgjort. 
Visse personoplysninger opbevares dog i indeværende regnskabsår + 5 år iht. Bogføringsloven.


1.12    Beskyttelse af personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger foregår efter procedurer og regler, vi har udarbejdet og løbende tilpasser for at passe til vores behandling af dine personoplysninger. Reglerne indeholder instrukser og sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger bedst muligt.
Med disse foranstaltninger vil vi behandle dine personoplysninger på en måde, hvorved vi forebygger, at dine personoplysninger bliver slettet, ændret eller uautoriseret offentliggjort, og hvorved vi sikrer os imod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine personoplysninger. 
Vi har derfor fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. Vi kontrollerer medarbejdernes faktiske adgang gennem logning og tilsyn, og vi fastlægger vores arbejdsgange for at minimere risikoen for, at uvedkommende får adgang til de forkerte oplysninger eller for mange oplysninger. Dette er et af vores tiltag for at beskytte fortroligheden af dine personoplysninger, hvilket selvfølgelig også indebærer, at vi løbende udvikler og vedligeholder vores IT-sikkerhed.
For at undgå tab af personoplysninger tager vi løbende backup af vores data, herunder af de personoplysninger, vi indsamler. 
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil vi underrette dig om hændelsen og detaljerne herved så hurtigt som muligt. Der vil f.eks. være tale om en høj risiko, hvis vi vurderer, at du kan blive udsat for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe.
Vi foretager ligeledes anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet i henhold til lovgivningen.

 

1.13    Cookies

Salling Group A/S bruger på vores hjemmesider og app’s cookies og cookielignende teknologier. Cookies og cookielignende teknologier kalder vi herefter samlet ”cookies”.


1.13.1    Dataansvarlige og kontaktoplysninger

Salling Group A/S (”vi”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger via cookies. Se vores kontaktoplysninger under pkt. 1.3.

1.13.2    Fælles dataansvar

Meta
Vi er fælles dataansvarlig med Meta, når du accepterer Marketingcookies, der inkluderer cookies fra Meta.  

Deres kontaktoplysninger er følgende: 
Meta Platforms Ireland Limited, 
Block J, Serpentine Avenue, 
Dublin 4, Ireland

Du kan læse mere om kontakt til Meta her.

Du kan læse mere om Metas behandling af personoplysninger her.

Du kan læse mere om aftalegrundlaget for det fælles dataansvar her.

Vær opmærksom på, at hvis du ønsker dine personoplysninger, indsamlet via Meta’s cookies, fjernet, kan du henvende dig til enten os eller Meta. Hvis du ønsker at gøre dette via Meta, kan du læse mere her og her.

TikTok
Vi er fælles dataansvarlige med TikTok, når du accepterer marketingcookies og dermed TikTok Pixel på salling.dk.

TikToks kontaktoplysninger er følgende: 
TikTok Information Technologies UK Limited,
6th Floor, One London Wall, London, 
EC2Y 5EB, United Kingdom ("TikTok UK") 

Og

TikTok Technology Limited, 
10 Earlsfort Terrace, Dublin, 
D02 T380, Ireland ("TikTok Ireland")

Du kan også kontakte TikTok via denne side, hvor du også kan bede om sletning af dine oplysninger.

Du kan læse mere om TikToks behandling af personoplysninger her.

Du kan læse mere om aftalegrundlaget for det fælles dataansvar her under afsnit 3.

Pinterest
Vi er derudover fælles dataansvarlige med Pinterest, når du accepterer marketingcookies på flowr.dk.

Pinterests konktaktoplysninger er følgende: 
Pinterest Europe Ltd., 
Palmerston House, 2nd Floor, 
Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Du kan også kontakte Pinterest via denne side.

Du kan læse om Pinterests behandling af personoplysninger her.

Du kan læse mere om aftalegrundlaget for det fælles dataansvar her, under Exhibit B.

Du kan læse mere om dine muligheder for at ændre Pinterests brug af oplysninger fra cookies her.

1.13.3    Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer, telefon eller andet terminaludstyr, som du bruger til at besøge en hjemmeside. 
Cookies bliver enten placeret på din enhed af os (1. parts cookies) eller en af vores samarbejdspartnere (3. parts cookies).

Vi opdeler cookies i følgende kategorier:

 • Nødvendige
 • Funktionelle
 • Statistiske
 • Marketing

1.13.4    Til hvilke formål bruger vi cookies?

De nødvendige (tekniske) cookies bruger vi for at få vores hjemmesider og apps til at fungere. Nødvendige cookies sørger f.eks. for, at du forbliver logget ind, imens du bruger hjemmesiden og apps, og de hjælper os med at huske, hvad du har lagt i din digitale indkøbskurv.
De funktionelle (personaliserede) cookies hjælper os med at få overblik over dine besøg og dine foretrukne indstillinger og valg på hjemmesider og apps, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesider, apps og vores ydelser til dig. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere relevant indhold. 
De statistiske cookies bruger vi til at tracke din adfærd på vores hjemmesider og apps, så vi kan optimere designet, brugervenligheden og effektiviteten af hjemmesiden og apps.
Marketing cookies anvender vi til at tracke din adfærd på vores hjemmesider og apps, så vi kan målrette markedsføring og annoncer på vores eller vores samarbejdspartneres hjemmesider, eller via mail, hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve eller anden modtagelse af direkte markedsføring fra os. 

Under pkt. 2.1. af denne privatlivspolitik kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. 

Du kan altid læse mere om vores brug af cookies, hvilke cookies der præcis placeres, samt hvordan du afviser eller sletter cookies, i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider eller apps.

1.13.5    Personoplysninger vi behandler om dig på baggrund af cookies

Det vil fremgå af cookie-banneret og cookie-deklarationen på den konkrete hjemmeside eller app, du besøger, hvilke typer cookies vi placerer, hvis du samtykker til det. Du kan også tilgå den fulde liste af cookies i cookiebanneret.

Du kan altid finde cookie-banneret ved at trykke på cookie-ikonet i nederste venstre hjørne af hjemmesiden. På apps skal du enten klikke på ”Min Profil” eller på cookieikonet i øverste højre hjørne.

Vores cookies kan indsamle følgende typer af oplysninger om dig, der efter omstændighederne kan udgøre personoplysninger:

 • et unikt ID
 • tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • sideindstillinger og præferencer f.eks. for sprog
 • dit terminaludstyrs IP-adresse
 • din geografiske placering
 • hvilke sider du klikker på (interesser og søgehistorik) 
 • information om transaktioner

1.13.6    Retsgrundlag for vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af cookies

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Nødvendige cookies indsamler personoplysninger, som vi behandler med hjemmel i databeskyttelseslovens art. 6(1)(f), da behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at gøre hjemmesiden brugbar og funktionel ved at aktivere grundlæggende funktioner. Denne legitime interesse overstiger den registreredes, da hjemmesiden ikke kan fungere ordentligt uden disse cookies.

Funktionelle cookies, Statistiske cookies og Marketing cookies indsamler personoplysninger, som vi behandler med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a), da indsamlingen og den efterfølgende behandling sker på baggrund af dit samtykke.

1.13.7    Sletning af personoplysninger indsamlet via cookies

Cookie-politikken på den konkrete hjemmeside indeholder instruktioner i, hvordan du sletter dine cookies. Alle cookies på nær de nødvendige slettes hvis du tilbagekalder det tilknyttede samtykke. Nødvendige cookies slettes først, når du eventuelt sletter app’en.

Bemærk, at selvom du sletter dine cookies, vil de personoplysninger, som cookie’en allerede har indsamlet, som udgangspunkt stadig blive behandlet. Vi beder dig om at henvende dig til os, hvis du ønsker oplysninger, indsamlet via cookies, slettet.

Hvis du ønsker at anmode om sletning direkte fra en tredjepart, kan du henvende dig til den eller de tredjeparter, som vi har angivet i cookiebanneret. Du kan også anvende oplysningerne listet under pkt. 1.13.2.

1.13.8    Videregivelse af personoplysninger indsamlet via cookies og overførsel heraf til tredjelande

Vi anvender leverandører, som enten er etableret i lande udenfor EU/EØS eller som benytter underleverandører udenfor EU/EØS. Afhængig af hvilke cookies du samtykker til, vil vores behandling derfor i visse tilfælde indebære en overførsel af dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. 

Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere: 

 • Tredjeparter, som bistår os med services indenfor statistik
 • Trejdeparter, som bistår os med services indenfor markedsføring, herunder bl.a. sociale medier
 • Leverandører, der bistår med at drifte vores Services, herunder bl.a. udbydere af fejlsøgning, hosting og support
 • Underleverandører til ovennævnte leverandører 

Overførselsgrundlagene er: 

Overførsler til organisationer i USA, der er certificerede efter EU-U.S. Data Privacy Framework, sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 10. juli 2023 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i USA for certificerede organisationer.

Overførsler til øvrige tredjelande sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2), idet de fornødne garantier er sikret gennem standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). 

Du kan læse mere om tredjelandsoverførsler på Datatilsynets hjemmeside her: Tredjelandsoverførsler (datatilsynet.dk)  

1.13.9    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

Ret til sletning
I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

Ret til indsigelse
Hvis du har en særlig grund, har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Herudover har du ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


1.14    Tracking pixels


1.14.1    Dataansvarlige og kontaktoplysninger


Salling Group er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger via cookies. Se vores kontaktoplysninger under pkt. 1.3.
Vi er derudover fælles dataansvarlig med Meta, når du accepterer tracking pixels fra Meta.  
Deres kontaktoplysninger er følgende: 
Meta Platforms Ireland Limited, 
Block J, Serpentine Avenue, 
Dublin 4, Ireland
Du kan læse mere om Metas behandling af personoplysninger her: Metas politik om beskyttelse af personoplysninger – Sådan indsamler og bruger Meta brugerdata | Center for privatindstillinger | Administrer dine privatindstillinger på Facebook, Instagram og Messenger | Privatindstillinger på Facebook.
Du kan læse om, for hvilke ydelser Salling Group A/S og Meta er fælles data ansvarlige her
Du kan læse mere om aftalegrundlaget for det fælles dataansvar her
Vi er derudover fælles dataansvarlige med TikTok, når du accepterer marketingcookies og dermed TikTok Pixel på salling.dk. 
Deres kontaktoplysninger er følgende: 
TikTok Information Technologies UK Limited,
6th Floor, One London Wall, London, 
EC2Y 5EB, United Kingdom ("TikTok UK") 
Og
TikTok Technology Limited, 
10 Earlsfort Terrace, Dublin, 
D02 T380, Ireland ("TikTok Ireland")

Du kan læse mere om TikToks behandling af personoplysninger her: Privacy Policy | TikTok.
Du kan læse mere om aftalegrundlaget for det fælles dataansvar her under afsnit 3: Advertising on TikTok | TikTok Ads.

Vi er derudover fælles dataansvarlige med Pinterest, når du accepterer marketingcookies på flowr.dk.
Deres konktaktoplysninger er følgende: 
Pinterest Europe Ltd., 
Palmerston House, 2nd Floor, 
Fenian Street, Dublin 2, Ireland
Du kan læse om Pinterests behandling af personoplysninger her: Privacy policy | Pinterest Policy
Du kan læse mere om aftalegrundlaget for det fælles dataansvar her: Pinterest Business

1.14.2    Hvad er tracking pixels?


I forbindelse med udsendelse af markedsføring via e-mails anvender vi tracking pixels.
Tracker pixels er meget små ensfarvede billeder, der typisk går i ét med baggrunden. Det kan f.eks. være et hvidt billede på størrelse med 1x1 pixel på en hvid baggrund. 
Når du åbner en e-mail med en tracking pixel i, eller åbner/loader en hjemmeside med en tracking pixel på, vil dit (e-mail)system hente billedet fra den tredjepart, der udbyder den anvendte pixel. I denne proces melder dit (e-mail)system visse oplysninger tilbage til tredjeparten.
På baggrund af disse oplysninger modtager vi information om, hvor mange og hvem der åbner e-mailen eller hjemmesiden, hvornår du gør det, hvilke links og knapper der klikkes på, om det gøres fra en mobil eller en computer samt dit operativsystem.

1.14.3    Til hvilke formål bruger vi tracking pixels?


Vi bruger informationerne til at føre statistik og analysere effekten af vores markedsføring via e-mails samt for at målrette vores markedsføring ud fra din adfærd på vores hjemmesider med tracking pixels. 
Under pkt. 2.1. af denne privatlivspolitik kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. 


1.14.4    Personoplysninger vi behandler om dig på baggrund af tracking pixels


Vores tracking pixels kan indsamle følgende typer af oplysninger om dig, der efter omstændighederne kan udgøre personoplysninger:

 • et unikt ID
 • tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • sideindstillinger og præferencer f.eks. for sprog
 • dit terminaludstyrs IP-adresse
 • din geografiske placering
 • hvilke sider du klikker på (interesser og søgehistorik) 
 • information om transaktioner
 • indtastet tekst i formularfelter

1.14.5    Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af tracking pixels


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Vores behandling sker på baggrund af samtykke til markedsføringscookies på vores hjemmesider, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a).
Du kan læse mere om, hvordan du sletter disse cookies og dermed også deaktiverer tracking pixels, og hvordan du justerer dit samtykke i cookiepolitikkerne på de konkrete hjemmesider.


1.14.6    Sletning af personoplysninger indsamlet via tracking pixels

Cookie-politikken på den konkrete hjemmeside indeholder instruktioner i, hvordan du sletter dine cookies. Når du fjerner dit samtykke til cookies, medfører det også, at vores tracking via pixels ophører. 
Du har altid mulighed for at anmode os om at slette dine personoplysninger. 
Hvor det er anført, at vi videregiver personoplysninger indsamlet via cookies på vores hjemmesider til tredjepart, henviser vi til sletningspolitikken i privatlivspolitikken eller tilsvarende politik hos den modtagende tredjepart. Du kan finde tredjepartens privatlivspolitik via links i cookie-deklarationen i cookie-banneret.

1.14.7    Videregivelse af personoplysninger indsamlet via tracking pixels og overførsel heraf til tredjelande

I forhold til overførsel af personoplysninger, som vi behandler på baggrund af tracking pixels, til modtagere i tredjelande af personoplysninger, henviser vi til pkt. 1.16.1 i denne privatlivspolitik.

1.15    Overførsel og videregivelse af personoplysninger


Såfremt det er nødvendigt for at kunne behandle dine personoplysninger til de angivne formål overlader eller videregiver vi efter omstændighederne dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, f.eks. IT leverandører som led i drift og support af vores hjemmesider og systemer eller leverandører af ydelser til målretning af markedsføring
 • Øvrige selskaber i Salling Group koncernen
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det


1.16    Overførsel eller videregivelse til modtagere i tredjelande

1.16.1    Overførsel eller videregivelse til modtagere i tredjelande via cookies og tracking pixels

Generelt
Vi videregiver personoplysninger på baggrund af cookies og tracking pixels til en række modtagere uden for EU og EØS.
Placering af cookies og tracking pixels og deres indsamling af personoplysninger kan indebære overførsler til tredjelande til disse selskaber:

 • Amazon Web Services --> Amazon Web Services, Inc. (USA)
 • Microsoft, Bing, Microsoft Azure --> Microsoft Corporation (USA)
 • Google Analytics, Google Marketing Platform, YouTube, Google Tag Manager --> Google LLC (USA)
 • Zendesk --> Zendesk, Inc. (USA)
 • Scarab Research, Emarsys --> Emarsys North America, Inc. (USA)
 • Facebook --> Meta Platforms, Inc. (USA)
 • Datadog --> Datadog, Inc. (USA)
 • New Relic --> New Relic, Inc. (USA)
 • Cloudflare --> Cloudflare, Inc (USA)
 • Vimeo --> Vimeo.com, Inc. (USA)
 • ContentSquare, Hotjar (Carls Jr.) --> ContentSquare Ltd. (UK)
 • TikTok--> TikTok selskaber i tredjelande (USA, Kina, Brasilien, Malaysia , Filippinerne og Singapore)
 • Pinterest flowr.dk)-->USA

Der er tale om en ikke-udtømmende liste på baggrund af de cookies og tracking pixels, vi pt. (maj 2023) anvender på salling.dk, netto.dk, bilka.dk og foetex.dk. 
Vær opmærksom på, at en af vores hjemmesider kan placere cookies, der ikke fremgår på denne liste, der indebærer tredjelandsoverførsler. Du vil altid kunne finde de aktuelle cookies via den konkrete hjemmesides cookie-banner.  
I tilfælde af overførsler til sikre tredjelande, herunder UK, er overførselsgrundlaget databeskyttelsesforordningens art. 45.
I tilfælde af overførsler til usikre tredjelande, f.eks. USA, er overførselsgrundlaget EU’s Standardkontraktbestemmelser (EU SCC), jf. databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c).
Du kan læse mere om overførsler til tredjelande på Datatilsynets hjemmeside her: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internationalt- 

Du kan læse om Standardkontraktbestemmelserne på EU-Kommissionens hjemmeside her: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en 
Og du kan læse EU’s Standardkontraktbestemmelser her: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en 

1.16.2    Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande, der ikke sker via cookies eller tracking pixels

I visse tilfælde anvender vi databehandlere, leverandører eller underleverandører, der er baseret udenfor EU og EØS, eller som behandler personoplysninger udenfor EU og EØS.
I disse tilfælde kan der forekomme overførsler af personoplysninger til tredjelande. Det kan f.eks. ske, hvis du handler via en af vores webshops eller deltager i en konkurrence eller et event.
Når der forekommer overførsler af personoplysninger til tredjelande, sikrer vi altid, at overførslen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel 5. 
Dette har til hensigt at sikre, at det beskyttelsesniveau, som du garanteres i medfør af databeskyttelsesforordningen i EU, ikke undermineres, når dine personoplysninger føres ud af EU/EØS.
Hvis der er tale om overførsler til et såkaldt sikkert tredjeland, f.eks. UK, vil overførslen ske på baggrund af en tilstrækkelighedsafgørelse truffet af EU-kommissionen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45. 
I de tilfælde hvor der er tale om overførsler til et usikkert tredjeland, vil overførslen typisk ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c), fordi der er indgået aftale om EU’s Standardkontraktbestemmelser (EU SCC).
Du kan læse mere om overførsler til tredjelande på Datatilsynets hjemmeside her: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internationalt- 
Du kan læse den EU-Kommissionens side om Standardkontraktbestemmelserne her: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en 
Og du kan læse EU’s Standardkontraktbestemmelser her: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en  
 

 

2.    Specifikke privatlivspolitikker

2.1    Privatlivspolitik for udsendelse af markedsføring


I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af direkte markedsføring. Du kan samtykke til modtagelse af direkte markedsføring på flere af vores webshops, mobil apps eller ved handel i vores fysiske butikker.
I det følgende omtaler vi alle typer af direkte markedsføring, herunder nyhedsbreve, tilbud, kampagner, konkurrencer mv., under samlebetegnelsen ”markedsføring”. Direkte markedsføring kan fremsendes via f.eks. e-mail, SMS, telefonopkald, push-notifikationer og beskeder i mobil apps.

2.1.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder. 

2.1.2    Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Fremsendelse af direkte markedsføring, f.eks. via mails eller SMS, med nyheder, kampagner, tilbud, samt oplysninger om konkurrencer og events
 2. Markedsføring af tilsvarende produkter efter køb
 3. Administration af din relation til os som tilmeldt til markedsføring
 4. Statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmesider
 5. Målretning af vores markedsføring til dig, på baggrund af din klikadfærd, cookies og de oplysninger vi får fra dig i forbindelse med tilmelding, herunder ved brug af profilering. Du kan læse mere om profilering under pkt. 2.1.8
 6. Registrering af forældreskab/værgemål ved indsamling af oplysninger om børn


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • ad 1) Dit samtykke til modtagelse af direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a)
 • ad 2) Vores legitime interesse i at kunne sende markedsføring på baggrund af tidligere køb jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)¬¬
 • ad 3) Vores legitime interesse i at kunne administrere din tilmelding til markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • ad 4) Vores legitime interesse i at behandle personoplysninger til statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmesider, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • ad 5) Dit samtykke til markedsføringscookies, hvorefter vi må bruge data indsamlet om dig og din brugeradfærd til markedsføring, og data angivet af dig ved tilmelding, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a)
 • ad 6) Vores legitime interesse i at behandle personoplysninger om forældreskab til administration af fordele og tilbud tiltænkt børn og til statistiske formål, således at vi kan optimere vores markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)


2.1.3    Kategorier af personoplysninger


Personoplysninger, som kan blive behandlet, omfatter:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mail
 • Din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og adfærd på vores hjemmesider og apps
 • Navn, fødselsdato og købshistorik vedr. børn for så vidt angår markedsføring, hvor indholdet er bestemt af dit barns alder
 • Oplysninger om forældreskab/værgemål
 • Købshistorik fra webshops
 • Øvrige oplysninger som angivet under pkt. 1.13 om cookies for så vidt angår Marketingcookies og oplysninger angivet under pkt. 1.14 om tracking pixels.


2.1.4    Modtagere eller kategorier af modtagere


Vi overlader dine personoplysninger til behandling hos følgende kategorier af modtagere:

 • Vores leverandører af IT-systemer til håndtering af udsendelse af markedsføring
 • Vores leverandører af drift og support af interne IT-systemer, herunder IT-systemer til brug for registreringen af dig som tilmeldt direkte markedsføring
 • Vores leverandører af løsninger til brug for statistik og optimering
 • Øvrige selskaber i Salling Group koncernen
 • Vores leverandører af markedsføringsservices, herunder leverandører af tredjepartscookies og tracking pixels
   

2.1.5    Overførsel til modtagere i tredjelande


Vi anvender leverandører, som enten er etableret i lande udenfor EU/EØS eller som benytter underleverandører udenfor EU/EØS, og vi vil derfor overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.
Det drejer sig om følgende lande: Indien, Costa Rica, Malaysia, Filippinerne, USA, UK, Hong Kong, Canada, Australien og Serbien.
Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere:

 • Vores leverandører af IT-systemer til håndtering af udsendelse af markedsføring
 • Vores leverandører af drift og support af interne IT-systemer, herunder IT-systemer til brug for registreringen af dig som tilmeldt markedsføring
 • Vores leverandører af markedsføringsservices, herunder leverandører af tredjepartscookies og tracking pixels

Nogle af vores leverandører anvender Amazon Web Services i forbindelse med bl.a. hosting. I denne forbindelse kan personoplysninger blive overført til lande, der er indeholdt på denne liste: https://aws.amazon.com/compliance/sub-processors/

Overførselsgrundlagene er:
Overførsler til UK sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45, idet overførslen er baseret på EU-Kommissionens afgørelse af 28. juni 2021 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i UK.
Overførsler til øvrige tredjelande sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c), idet de fornødne garantier er sikret gennem standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC). 
Du kan læse mere om tredjelandsoverførsler på Datatilsynets hjemmeside her: Tredjelandsoverførsler (datatilsynet.dk


2.1.6    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig selv i forbindelse med din tilmelding til modtagelse af markedsføring og gennem din klikadfærd via cookies og tracking pixels.

2.1.7    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt modtagelse af markedsføring fra os. Vi anonymiserer dog dine personoplysninger, hvis der er gået 1 år, siden du sidst har læst den modtagne markedsføring fra os.
Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage, vil dine personoplysninger og samtykket blive slettet i umiddelbar forlængelse af, at du trækker samtykket tilbage. Du kan læse mere herom under pkt. 2.1.9.
Vi opbevarer oplysninger om din digitale adfærd, dvs. f.eks. din klikadfærd, information fra cookies mv. i 12 måneder.

2.1.8    Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering.
Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for markedsføring.
Profileringen kan ske ved at sammenstille personoplysninger om din adfærd på vores hjemmesider og apps med de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med køb og de oplysninger du har afgivet ved dit samtykke til modtagelse af markedsføring.
Vi profilerer, hvilke produkter eller produktgrupper du er mest interesseret i, for at kunne målrette vores markedsføring, og dermed tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering med henblik på direkte markedsføring, hvorefter vi ophører med at behandle dine personoplysninger som anført og sletter de indsamlede personoplysninger om dig. 

2.1.9    Retten til at trække samtykke tilbage

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du har spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er forpligtet hertil, eller vores fortsatte behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17(3)(b og e). Der vil også være visse funktioner eller services, som du muligvis ikke kan bruge uden at samtykke.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 

2.1.10 Dine rettigheder

Se pkt. 4. i denne privatlivspolitik. 

2.2 Privatlivspolitik for reservationer på webshops (Click & Collect (Bilka) og Klik & Hent (føtex))

2.2.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig i relation til din reservation.

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Vi opfordrer dig til at henvende dig via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder. 

2.2.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Reservation af de(n) valgte vare(r)
 • Administration af din relation til os
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder f.eks. bogføringsloven
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 • Behandlingen er nødvendig for at indgåelse og opfyldelse af vores aftale med dig om reservation af varer eller ydelser via vores webshop, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b).
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).
 • Behandling for at kunne opfylde vores forpligtelser efter lovgivningen, herunder bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).

Vær opmærksom på, at hvis du er logget ind med din Salling Group Profil, vil dine personoplysninger også blive behandlet i overensstemmelse med privatlivspolitikken for Salling Group Profilen som du kan finde her.

2.2.3 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, telefonnummer og mail
 • Adresse
 • Betalingsoplysninger, hvis reservationen sker igennem Bilka Click & Collect 
 • Din ordre
 • IP-adresse
 • Personoplysningerne tilknyttet din Salling Group Profil, hvis du er logget ind på din profil ved bestillingen. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din Salling Group Profil her

2.2.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere, som leverer services til intern databehandling i forbindelse med din reservation. Det kan f.eks. være leverandører af softwareløsninger, der muliggør administrering og udlevering af din ordre
 • Databehandlere der behandler personoplysninger eksternt, det kan f.eks. være hosting af det system, som din ordre lagres i
 • Øvrige selskaber i Salling Group koncernen
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor påkrævet

2.2.5 Overførsel til modtagere i tredjelande

I visse tilfælde overfører vi oplysninger til leverandører eller underleverandører uden for EU og EØS når du laver reservationer af varer via vores webshop.

Det vil dreje sig om overførsler til: 

 • UK
 • USA

Når der forekommer overførsler af personoplysninger til tredjelande, sikrer vi altid, at overførslen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapital 5. 
Dette har til hensigt at sikre, at det beskyttelsesniveau, som du garanteres i medfør af databeskyttelsesforordningen i EU, ikke undermineres, når dine personoplysninger føres ud af EU/EØS.
Hvis der er tale om overførsler til et såkaldt sikkert tredjeland, f.eks. UK, vil overførslen ske på baggrund af en tilstrækkelighedsafgørelse truffet af EU-kommissionen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 45. 
I de tilfælde hvor der er tale om overførsler til et usikkert tredjeland, vil overførslen typisk ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c), fordi der er indgået aftale om EU’s Standardkontraktbestemmelser (EU SCC).
Du kan læse mere om overførsler til tredjelande på Datatilsynets hjemmeside her: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internationalt- 
Du kan læse den EU-Kommissionens side om Standardkontraktbestemmelserne her: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en 
Og du kan læse EU’s Standardkontraktbestemmelser her: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en  

 

2.2.6 Hvor dine personoplysninger stammer fra


Du har selv afgivet oplysningerne i forbindelse med reservationen. Vi har i den forbindelse også indsamlet IP-adressen fra din mobil, computer eller anden type anvendt udstyr.


2.2.7 Opbevaring af dine personoplysninger


Vi opbevarer dine personoplysninger i 2 timer fra din reservation.
Oplysninger omfattet af bogføringspligten vil vi gemme i indeværende regnskabsår (kalenderåret) for den pågældende reservation + 5 år, jf. bogføringsloven.


2.2.8 Dine rettigheder


Se pkt. 4.

2.3 Privatlivspolitik for lagernotifikationer på webshops

2.3.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig i relation til dit ønske om notifikation.
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Salling Group

Vi opfordrer dig til at henvende dig via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder. 

2.3.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at give dig besked, når varen er på lager
 • Til administration af din relation til os
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 • Indgåelse af aftale om notifikation når varen igen er på lager, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som (potentiel) kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)

2.3.3 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • E-mailadresse
 • Din ordre
 • IP-adresse
 • Personoplysningerne tilknyttet din Salling Group Profil, hvis du tilmelder dig notifikation med brug heraf. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din Salling Group Profil her


2.3.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan f.eks. være leverandører af softwareløsninger, der muliggør, at vi kan registrere din e-mailadresse og ønsket om notifikation
 • Databehandlere der behandler personoplysninger eksternt, det kan f.eks. være hosting af den platform, hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Øvrige selskaber i Salling Group koncernen
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder hvor påkrævet


2.3.5 Overførsel til modtagere i tredjelande


I visse tilfælde overfører vi oplysninger til leverandører eller underleverandører uden for EU og EØS, f.eks. når du laver reservationer af varer via vores webshop.

Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • Microsoft Corporation: Har hovedsæde i USA
 • Google LLC: Har hovedsæde i USA, og der kan ske overførsel til Indien.
 • Trustpilot A/S: der kan ske overførsel til USA og Australien

Overførselsgrundlaget er:
Alle databehandlere listet ovenfor anvender EU-kommissionens standardkontrakts-bestemmelser (SCC) som overførselsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.

2.3.6 Hvor dine personoplysninger stammer fra


Du har selv afgivet oplysningerne i forbindelse med ønsket om notifikation. Vi har i den forbindelse også indsamlet IP-adressen fra din mobil eller computer.

2.3.7 Opbevaring af dine personoplysninger


Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du er blevet notificeret, eller indtil vi eventuelt konstaterer at varen ikke kommer på lager.

2.3.8 Dine rettigheder

Se pkt. 4

2.4 Privatlivspolitik for Sociale Medier

I det følgende beskrives hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din og vores brug af sociale medier (”SoMe”).

2.4.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger


Salling Group er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger via SoMe, når du benytter, liker, deler, kommenterer eller på anden måde interagerer med os via vores SoMe profiler.
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Salling Group

Vi opfordrer dig til at henvende dig via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder. 
I visse situationer er vi fælles dataansvarlige med Meta. Det gælder for følgende behandlingsaktiviteter: 

 • Hvis du benytter din profil til et SoMe ejet af Meta (f.eks. Facebook eller Instagram) til login på vores apps og/eller hjemmesider
 • I forbindelse med vores Sider på Facebook og profiler på Instagram og de aktiviteter og interaktioner, du foretager herigennem

Deres kontaktoplysninger er følgende: 
Meta Platforms Ireland Limited, 
Block J, Serpentine Avenue, 
Dublin 4, Ireland

Du kan læse mere om Metas behandling af personoplysninger her: Metas politik om beskyttelse af personoplysninger – Sådan indsamler og bruger Meta brugerdata | Center for privatindstillinger | Administrer dine privatindstillinger på Facebook, Instagram og Messenger | Privatindstillinger på Facebook.
I visse situationer er vi fælles dataansvarlige med TikTok. Det gælder for følgende behandlingsaktiviteter: 

 • Indsamling og dataanalyse af oplysninger om aktivitet og interaktioner med vores profiler og reklamer på TikTok. 

Deres kontaktoplysninger er følgende: 
TikTok Information Technologies UK Limited, 
6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, United Kingdom ("TikTok UK") and 
og
TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland ("TikTok Ireland")
Du kan læse mere om vores fælles dataansvar her: Advertising on TikTok | TikTok Ads


Der vil blive linket direkte hertil fra det pågældende sociale medie, så du kan læse om vores behandling og dine rettigheder i forbindelse med din brug af vores sider mv., der er baseret på eller anvender det pågældende sociale medies platform.

I forhold til behandling af personoplysninger som følge af, at du har oprettet og anvender en profil på SoMe, henviser vi til de respektive udbyderes betingelser herfor.


2.4.2 Interaktioner med Salling Group på sociale medier


Se under pkt. 2.6. vedrørende behandling af personoplysninger i kundeservice via Salling Groups SoMe profiler.


2.4.3 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Tilbyde anvendelse af din Facebook profil til login på vores hjemmesider og mobilapps.
 • Besvare dine henvendelser til os via SoMe kommunikationsværktøjer, f.eks. private beskeder, herunder via vores kundeservice.
 • Afholdelse af konkurrencer og offentliggørelse af brugerindhold via SoMe
 • Personalisering af markedsføring, herunder nyhedsbreve, og vores hjemmesider til dig, herunder via profilering på baggrund af cookies. Se også pkt. 2.1.8.
 • Intern analyse og afrapportering af kampagner og kommunikationstiltag, herunder udarbejdelse af statistik

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vores legitime interesse i at overlade dit brugernavn og din tilknyttede e-mail på vores hjemmesider og mobilapps til SoMe, hvor du anvender SoMe til login, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser til os via SoMe, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Dit samtykke til deltagelse i en af vores konkurrencer via SoMe, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)
 • Dit samtykke til, og vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via cookies og tracking pixels placeret af Meta, til optimering af vores annoncering, hjemmesider og mails med markedsføring, nyheder mv. til dig (profilering), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a), (f) og art. 22, stk. 2(c).
 • Opfyldelse retlige forpligtelser, f.eks. som følge af henvendelser fra offentlige myndigheder eller domstole, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)
 • Vores legitime interesse i at udarbejde intern analyse og afrapportering af kampagner og kommunikationstiltag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)


2.4.4 Kategorier af personoplysninger


Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Ved login via SoMe på vores hjemmesider eller mobilapps: De profiloplysninger, som du har gjort offentligt tilgængelige for os på det pågældende SoMe, f.eks. navn, kontaktoplysninger, dine venner/forbindelser (afhænger af dine privatlivsindstillinger på den respektive SoMe platform).
 • Din adfærd på vores sider, grupper og begivenheder, f.eks. din interaktion med os og andre, herunder dine kommentarer, beskeder, opslag og deling af indhold i øvrigt, samt dine klik på annoncer og funktioner, herunder ’synes godt om’/”like”, valg om at følge, valg af interesser, deling af sider mv.
 • De oplysninger, som du afgiver i dine beskeder, kommentarer eller opslag enten direkte til os eller offentligt på siden, gruppen eller begivenheden,
 • Hvis du er skrevet op til modtagelse af markedsføring, herunder et af vores nyhedsbreve, sender vi din e-mail til Facebook/Instagram med henblik på at målrette markedsføring på Facebook og Instagram. Vi henviser også til pkt. 1.
 • Oplysninger om dine konkrete køb og ordrer via en af vores butikker eller webshops, hvor din henvendelse til os via SoMe drejer sig om dette
 • De billeder og videoer, der indeholder personoplysninger, som du måtte sende til os eller dele på vores sider, grupper eller begivenheder på SoMe
 • Oplysninger om dig, som deles af andre brugere på vores sider, grupper og begivenheder på SoMe

2.4.5 Modtagere eller kategorier af modtager


Vi overlader dine personoplysninger til behandling hos vores databehandlere i form af leverandører af IT-systemer, som vi bruger til at administrere vores SoMesider, grupper og begivenheder, og profiler.
Derudover videregives dine personoplysninger i visse tilfælde til øvrige selskaber i Salling Group koncernen.


2.4.6 Overførsel til modtagere i tredjelande


Videregivelse som følge af, at vi anvender SoMe:

 • Vi videregiver dit brugernavn og din tilknyttede e-mail til Facebook Inc. og LinkedIn, hvis du anvender din Facebook eller LinkedIn profil til at logge ind på en af vores hjemmesider eller mobilapps. I denne sammenhæng er den respektive SoMe udbyder databehandler for os.
 • De forskellige udbydere indsamler endvidere personoplysninger i form af din adfærd på vores SoMe sider mv., og vil kunne sammenstille oplysningerne med din SoMe profil, hvorved de respektive SoMe udbydere vil kunne identificere dig. I denne sammenhæng er de enkelte udbydere selvstændig dataansvarlig for visse personoplysninger og for andre, har SoMe udbyderen et delt dataansvar med os. Vi henviser derfor også til privatlivspolitikken for den pågældende SoMe udbyder for din profil og deres øvrige politikker for brug af platformene.

Overførselsgrundlag for SoMe platform udbyderne:

 • Meta Platforms Ireland limited (Facebook og Instagram) – USA
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

Læs om Meta Platforms Standardkontraktsbestemmelser her

 • TikTok – USA, Kina, Brasilien, Malaysia , Filippinerne og Singapore
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46


Videregivelse som følge af, at vi har Falcon.io ApS som databehandler, idet vi anvender deres software til håndtering af din kommunikation med os via SoMe, herunder i forbindelse med kundeservice.
Falcon.io ApS kan efter omstændighederne overføre eller overlade dine personoplysninger til leverandører af IT og software ydelser med følgende overførselsgrundlag:

 • USA
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Brasilie
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Indien
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Kina
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

Du kan læse mere om overførselsgrundlaget her:
EU-standardkontraktbestemmelser: Læs mere her
Du kan også læse mere om overførselsgrundlag på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk .

2.4.7    Hvor dine personoplysninger stammer fra


De oplysninger du har afgivet i forbindelse med din brug af vores sider, grupper og begivenheder på Facebook og LinkedIn, og de oplysninger vi har indsamlet via cookies placeret af SoMe udbydere. I forhold til Facebooks og Instagrams placering af cookies henviser vi til de enkelte platformes privatlivspolitikker, cookiepolitikker og. lign.
Se også pkt. 1.13 om vores placering af cookies relateret til SoMe og pkt. 2.4.10  om profilering.


2.4.8 Opbevaring af dine personoplysninger


Vi opbevarer dine personoplysninger i form af posts, beskeder, likes, billeder og lign. via vores SoMe sider eller et af vores opslag, indtil du vælger at slette disse. Private beskeder opbevares så længe der er et formål hermed, f.eks. i forbindelse med kundeservice.

I forhold til vores indhentelse af adfærdsoplysninger om din brug af vores Facebook og Instagram sider via cookies, herunder på baggrund af din tilmelding til modtagelse af markedsføring, henviser vi til pkt. 1.13 om cookies og pkt. 2.1 om markedsføring.


2.4.9    Profilering


Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering og markedsføring til dig på baggrund af din adfærd på vores Facebook og Instagram sider, grupper og begivenheder, sammenholdt med de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med køb via vores webshops, herunder din købshistorik, brug af vores mobilapps og vores hjemmesider uden for Facebook og Instagram, samt ved tilmelding til et af vores nyhedsbreve, anden modtagelse af markedsføring eller en af vores kundeklubber.

I forhold til vores indhentelse af adfærdsoplysninger om din brug af vores Facebook og Instagram sider via cookies på baggrund af din tilmelding til modtagelse af markedsføring, herunder et eller flere af vores nyhedsbreve, henviser vi til pkt. 2.1 om markedsføring.

I forhold til indsamlingen af oplysninger i forbindelse med dine køb via vores webshops, henviser vi til handelsbetingelserne for den pågældende webshop samt cookiepolitikken for webshoppens hjemmeside.

Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for markedsføring.

Vi profilerer dig for at kunne målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter på Facebook, vores øvrige sociale meder, mobilapps, nyhedsbreve, og hjemmesider.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering og markedsføring, hvorefter vi ophører hermed og sletter de indsamlede personoplysninger om dig.

2.4.10 Dine rettigheder
Se pkt. 4
 

2.5    Privatlivspolitik for tv-overvågning i Salling Groups butikker

Salling Group behandler billed- og videomateriale indsamlet igennem tv-overvågning fra Salling Group’s butikker, lagerfaciliteter og hovedkontor.

2.5.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Salling Group

Vi opfordrer dig til at henvende dig via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder. 

2.5.2    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. For præventivt at forhindre kriminalitet
 2. For at øge trygheden for Salling Groups medarbejdere og kunder
 3. For at sikre Salling Groups værdier og aktiver
 4. For at optagelserne kan blive anvendt til opklaring af eventuelle tvister og forsikrings- og erstatningssager
 5. For at optagelserne kan blive anvendt til opklaring af eventuelle kundeklager og kundesager, herunder forsikrings- og erstatningssager

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • ad) 1: vores legitime interesse i at præventivt forhindre kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • ad) 2: vores legitime interesse i at øge trygheden for Salling Groups medarbejdere og kunder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • ad) 3: vores legitime interesse i at sikre Salling Groups værdier og aktiver, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • ad) 4: vores legitime interesse i at opklare eventuelle tvister, forsikringssager og kriminelle forhold og opbevare dokumentation i denne forbindelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • ad) 5: vores legitime interesse i at opklare kundeklager og kundesager, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)

I de tilfælde hvor billed- og videomaterialet indeholder oplysninger om strafbare forhold, vil behandlingen have hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, da behandlingen er nødvendig til varetagelse af en berettiget interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 10. 
I de tilfælde hvor oplysninger om strafbare forhold behandles for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, følger hjemlen af databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(f).

2.5.3    Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger i form af billeder samt video (uden lyd) optaget i vores butikker, varehuse, lagerfaciliteter mv.
 • I særlige tilfælde kan personoplysninger om strafbare forhold blive behandlet i forbindelse med konkrete hændelser

2.5.4    Modtagere eller kategorier af modtagere


Vi kan efter omstændighederne overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, som f.eks. det vagtfirma, som forestår overvågning, samt eksterne IT-leverandører, som led i hosting, drift og support af de systemer, hvor tv-overvågning opbevares i
 • Øvrige selskaber i Salling Group koncernen
 • Advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det, herunder Politiet.

2.5.5    Overførsel til modtagere i tredjelande


Billed- og videomateriale kan i forbindelse med support af IT-systemer tilgås fra Indien. 
Overførselsgrundlaget herfor er EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c). 
Du kan læse mere om overførsler til tredjelande på Datatilsynets hjemmeside her: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internationalt- 
Du kan læse den EU-Kommissionens side om Standardkontraktbestemmelserne her: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en   
Og du kan læse EU’s Standardkontraktbestemmelser her: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en 

2.5.6    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger indsamles i forbindelse med tv-overvågning fra vores butikker, varehuse, centrallager, administrationsbygninger mv.


2.5.7    Opbevaring af dine personoplysninger


Billed- og videomateriale opbevares i 21 dage. Herefter slettes materialet automatisk.
I forbindelse med indsigtsanmodninger og konkrete sager opbevares personoplysninger (videomaterialet) så længe det er nødvendigt for at opfylde indsigtsanmodningen, eller så længe det er nødvendigt af hensyn til den konkrete sag.


2.5.8    Dine rettigheder
Se pkt. 4.

2.6    Privatlivspolitik for Kundeservice

2.6.1    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Salling Group

Vi opfordrer dig til at henvende dig via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da  hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder. 

2.6.2    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Besvarelse af henvendelser fra vores kunder i relation til konkrete køb, herunder ift. reklamationer, udførelse af reparationer og klager
 2. Besvarelse af henvendelser fra vores kunder i relation til generelle forhold, herunder servicemeddelelser, sortiment, events, produkter, varehuse mv.
 3. Besvarelse af anmodninger i relation til databeskyttelsesforordningen (GDPR), herunder behandling for at sikre, at du får mulighed for at udøve dine rettigheder i relation til databeskyttelsesforordningen (GDPR), og til vores administration og dokumentation heraf.
 4. Optagelse af telefonsamtaler med henblik på uddannelse og forbedring af vores kundeservice. 
 5. Kontakt på mail eller telefon med henblik på udarbejdelse af kundetilfredshedsundersøgelser for at forbedre vores kundeservice.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Ad 1): Behandlingen er nødvendig af hensyn til at opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b), eller Salling Groups legitime interesse i at kunne forsvare os i tilfælde af retskrav eller klagesager jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad 2): Salling Groups legitime interesse i f.eks. at kunne tilbyde kundeservice til kunderne, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad 3): Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c)
 • Ad 4): Dit samtykke til at vi optager telefonsamtaler, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a)
 • Ad 5): Salling Groups legitime interesse i at forbedre vores kundeservice på baggrund af kundetilfredshedsundersøgelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)

2.6.3    Kategorier af personoplysninger


Vi  kan bl.a. behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig, afhængigt af den konkrete forespørgsel:
Almindelige personoplysninger i form af:

 • Navn, adresse
 • E-mail, telefonnummer
 • Personoplysninger, som indgår i din konkrete klage, anmodning, forespørgsel, reklamation, fejlbeskrivelse ved reparationer eller ris og ros
 • Ordredata, profiloplysninger, betalingsoplysninger
 • Præferencer, oplysninger om adfærd
 • Sagsnummer i kundeservice
 • Personoplysninger, som vi skal behandle fra Salling Groups øvrige systemer for at kunne behandle din konkrete forespørgsel

Modtagere eller kategorier af modtagere
I forbindelse med behandling af din henvendelse til kundeservice, kan Salling Group dele dine personoplysninger med visse databehandlere og samarbejdspartnere. Hvilke modtagere der er tale om, afhænger af din forespørgsel.


Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere:

 • Øvrige selskaber i Salling Group koncernen
 • Eksterne IT-leverandører, f.eks. som led i drift og support af vores IT-systemer
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, til dig på vegne af os, f.eks. transport, levering af varer fra webshop, samt udførelse af reparationer. 
 • Hvis du henvender dig til os via en af vores profiler på sociale medier, deles de personoplysninger, du har angivet i din henvendelse med det pågældende sociale medie. 
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

2.6.4    Overførsel til modtagere i tredjelande


I forbindelse med håndtering af din henvendelse til os via et socialt medie, kan der ske overførsel af dine personoplysninger til tredjelande fra det pågældende sociale medie. Det pågældende sociale medie er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af mediet. Du kan læse mere herom hos de pågældende sociale medier. 
I forbindelse med håndtering af din henvendelse anvender vi forskellige IT-leverandører. I denne henseende kan der forekomme overførsel af dine personoplysninger til tredjelande. 
Overførselsgrundlaget er som udgangspunkt EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c). Én af vores leverandører anvender dog bindende virksomhedsregler ved overførsler mellem leverandørens datterselskaber, hvorfor hjemlen her er databeskyttelsesforordningens art. 47.

Du kan læse mere om overførsler til tredjelande på Datatilsynets hjemmeside her: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internationalt- 

Du kan læse den EU-Kommissionens side om Standardkontraktbestemmelserne her: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en 

Og du kan læse EU’s Standardkontraktbestemmelser her: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en 

2.6.5    Hvor dine personoplysninger stammer fra


Dine personoplysninger er indsamlet fra dig. Indsamlingen er sket i forbindelse med din henvendelse til os, eller ved din øvrige brug af vores ydelser.

2.6.6    Opbevaring ved GDPR henvendelser


Har du henvendt dig til os for at gøre brug af dine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen (f.eks. anmodet om indsigt eller sletning af personoplysninger, vi behandler om dig), opbevarer vi som udgangspunkt din anmodning indtil sagen er lukket, medmindre det konkret er nødvendigt at opbevare anmodningen i længere tid. 

2.6.7    Opbevaring ved henvendelser til kundeservice


Opbevaringsperioden for henvendelser til kundeservice vil afhænge af henvendelsens karakter, herunder om oplysningerne opbevares som led i en reklamationssag, anvendelse af en produktgaranti, eller på andet retligt eller kontraktmæssigt grundlag. Som udgangspunkt bliver din henvendelse og personoplysninger indsamlet i forbindelse hermed opbevaret i 3 ½ år.
Telefonsamtaler, der er optaget i kundeservice, bliver automatisk slettet efter tre måneder, medmindre du trækker dit samtykke tilbage før udløbet af denne frist. 

2.6.8    Retten til at trække samtykke tilbage


Dit samtykke til, at vi må optage telefonsamtaler, du har med kundeservice, er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du har spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er forpligtet hertil, eller vores fortsatte behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17(3)(b og e). Der vil også være visse funktioner eller services, som du muligvis ikke kan bruge uden at samtykke.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

2.6.9    Dine rettigheder

Se pkt. 4.

2.7    Håndtering af forsikrings- og erstatningssager


Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvis du:

 • som kunde kommer til skade i en af vores butikker
 • som kunde får beskadiget en ejendel i en af vores butikker
 • hvis et produkt du har købt i en af vores butikker medfører, at du eller en person, du er værge eller forældremyndighedsindehaver for, kommer til skade eller får beskadiget ejendele. 

Disse forsikringssager håndteres af vores forsikringsselskab: 

Salling Group Forsikring A/S 
CVR-nr. 21503886 
Rosbjergvej 33 
8220 Brabrand 
insurance@sallinggroup.com

Du kan læse mere om Salling Group Forsikring A/S’ behandling af dine personoplysninger i forbindelse med forsikringssager her

2.8    Privatlivspolitik for medarbejdere i Salling Group A/S


Vi henviser til den til enhver tid gældende privatlivspolitik, som du kan finde på: Medarbejdere

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via https://hrgdpronly.sallinggroup.com/

3    Beskyttelse af personoplysninger


Vores behandling af personoplysninger foregår efter procedurer og retningslinjer implementeret hos Salling Group A/S. Disse indeholder instrukser og foranstaltninger, der har til formål at beskytte dine personoplysninger. 
Således vil vi behandle dine personoplysninger på en måde, hvorved det undgås at personoplysninger bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine personoplysninger.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, herunder hos fondsadministrator, der behandler personoplysninger, og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
 

4.    Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


4.1    Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15. 

4.2    Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

4.3 Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17. 

4.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18. 

4.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21. 

4.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20. 

4.7 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 

5.    Ændringer og versionshistorik

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside Salling Group 
 

Versionsnummer

Link til politik
Version 4 Ovenstående og nugældende politik - opdateret maj 2024
Version 3 Juni 2023
Version 2 Maj 2019
Version 1 Juni 2018

 

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn