Velkommen til vores klimaside for leverandører

I Salling Group er vi bevidste om, at produktionen af de varer, vi sælger i vores butikker, medfører en betydelig udledning af CO2e til atmosfæren. Derfor har vi ønske om at tage ansvar og bidrage til en reduktion af disse CO2e udledninger i samarbejde med vores leverandører.

I Salling Group har vi forpligtet os til net-zero CO2e -emissioner i vores værdikæde inden udgangen af 2050, og vi er stolte af, at vi i 2023 fik vores klimamål godkendt af det internationalt anerkendte ’Science Based Targets initiative’ (SBTi). Vi ved, at 95% af vores CO2e-udledninger stammer fra vores scope 3, hvilket understreger vigtigheden af at samarbejde på tværs af værdikæder for at nedbringe emissioner.

I den sammenhæng ser vi frem til at samarbejde med vores leverandører om at opstille individuelle klimamål og at rapportere fremskridt årligt.

Salling Groups klimaambition

I Salling Group har vi ambitiøse klimamål. Vi investerer stort i omstilling til vedvarende energikilder og arbejder med bæredygtig omstilling i hele værdikæden af de varer, vi køber og sælger. Vi bakker op om FN’s Paris aftale og ambition om at holde de menneskeskabte temperaturstigninger på højst 1,5 grad. Og vi er stolte af, at de målsætninger, vi har sat for at nå målet, er blevet valideret af ’Science Based Targets initiative’.

 

Kortsigtede mål:

  • Vi forpligter os til at reducere scope 1 og 2 emissioner med 50% inden udgangen af 2030.
  • Vi forpligter os til at reducere scope 3 emissioner fra brugen af solgte produkter med 42% inden udgangen af 2030.
  • Vi forpligter os til at 75% af vores leverandører, målt på emissioner, skal have sat videnskabeligt funderede mål inden udgangen af 2027.

 

Langsigtede mål:

  • Vi forpligter os til net-zero CO2e-emissioner på tværs af værdikæden inden udgangen af 2050.

Hvad betyder det for jer som leverandør?

Vi stiller de samme klimakrav til vores leverandører, som vi stiller til os selv, for ellers når vi aldrig i mål hverken som virksomhed, branche eller samfund. Vi beder derfor udvalgte leverandører om at sætte klimamål, lave klimaregnskab og rapportere de emissioner, der er knyttet til vores samhandel.

Hvis I allerede er blevet inviteret af Salling Group til at rapportere klimadata og -mål via CDP, så kan I læse mere ved at klikke på knappen nedenfor.

 

 

 

 

 

Sådan kommer I i gang

Generelt er der tre indsatsområder: fastsættelse af reduktionsmål, beregning af CO2e-aftryk og klimarapportering.

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn